Hauptinhalt

Porzellaner Zabel - Zdrafko

Zabel Hellmuth, Dr. ( Hellmuth, Dr. Zabel ), Porzellanfabrik Waldershof AG, 20. Jh.
Zabiegly Johann ( Johann Zabiegly ), Waldsassen, 20. Jh.
Zabransky Gisela ( Gisela Zabransky ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Zabransky Marianne, Frl. ( Marianne, Frl. Zabransky ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zabransky Wilhelmine ( Wilhelmine Zabransky ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zach  (  Zach ), Tschechisches Regierungskomissariat Elbogen, 20. Jh.
Zach Johann ( Johann Zach ), Weiden, 20. Jh.
Zach Miloslav ( Miloslav Zach ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zach Miroslav ( Miroslav Zach ), Stararolsky Porcelán N. P. (Altrohlauer Porzellanfabrik, Nationalunternehmen), Závod Stará Role  (Betriebsteil Altrohlau), 20. Jh.
Zachaire  (  Zachaire ), Sèvres, 18. Jh.
Zacharias Josef ( Josef Zacharias ), Weiden, 20. Jh.
Zacherl  (  Zacherl ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 19. / 20. Jh.
Zacho ijová Vlasta ( Vlasta Zacho ijová ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
á ková Ji ina ( Ji ina  á ková ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zadkine Ossip ( Ossip Zadkine ), Sèvres, 20. Jh.
Zäch Andreas ( Andreas Zäch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG; Porzellanfabrik Rosenthal AG , 20. Jh.
Zäch Anna ( Anna Zäch ), Selb, 20. Jh.
Zäch Barbara ( Barbara Zäch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Zäch Franz ( Franz Zäch ), RIG Rosenthal-Isolatoren GmbH, 20. Jh.
Zäch Jette ( Jette Zäch ), RIG Rosenthal-Isolatoren GmbH (?), 20. Jh.
Zächenberger Josef ( Josef Zächenberger ), Neudeck, 18. Jh.
Zäner Anna ( Anna Zäner ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zänkel Michael ( Michael Zänkel ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zaepernick Hugo Oscar  ( Hugo Oscar  Zaepernick ), Porzellanfabrik F. Adolph Schumann; Berliner Porzellan-Manufaktur-Aktien-Gesellschaft, 19. Jh.
Zäubig Friedrich Paul ( Friedrich Paul Zäubig ), Meißen, 19. Jh.
Zäubig Paul ( Paul Zäubig ), Meißen, 20. Jh.
Zäuner Adolf ( Adolf Zäuner ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Zagler Andreas ( Andreas Zagler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zagler Franz ( Franz Zagler ), Porzellanfabrik Muther & Mezger AG (Tirschenreuth), 20. Jh.
Zahalka Adalbert ( Adalbert Zahalka ), Rehau, 20. Jh.
Zahlfleisch Ferdinand ( Ferdinand Zahlfleisch ), Selb, 20. Jh.
Zahlten Franz ( Franz Zahlten ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahm Anton ( Anton Zahm ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahm Elsa ( Elsa Zahm ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahm Josef ( Josef Zahm ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahm Richard ( Richard Zahm ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahn  (  Zahn ), Porzellanmanufaktur Dörtenbach & Zahn, 18. Jh.
Zahn August Abraham ( August Abraham Zahn ), Meißen, 18. Jh.
Zahn Brigitte ( Brigitte Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Christian ( Christian Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Christiana ( Christiana Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn D. ( D. Zahn ), Porzellanmalerei D. Zahn, 19. Jh.
Zahn David ( David Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Emil ( Emil Zahn ), Glas- und Porzellanmalerei, Emaillierwerk Heené & Cayenz, 19. Jh.
Zahn Frieda ( Frieda Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Georg ( Georg Zahn ), Porzellanfabrik Schlottenhof GmbH, 21. Jh.
Zahn Hugo ( Hugo Zahn ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahn Josef ( Josef Zahn ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Zahn Karl ( Karl Zahn ), Selb, 20. Jh.
Zahn Karl ( Karl Zahn ), Selb, 20. Jh.
Zahn Lieselotte, Fril. ( Lieselotte, Fril. Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Wilhelm ( Wilhelm Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Wilhelm ( Wilhelm Zahn ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zahn Wolfgang ( Wolfgang Zahn ), Weiden, 20. Jh.
Zahn Wolfgang ( Wolfgang Zahn ), Porzellanfabrik Winterling (?), 20. Jh.
Zahner Anna ( Anna Zahner ), Rehau, 20. Jh.
Zahner Karl ( Karl Zahner ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?) (AG), 20. Jh.
Zahner Karl ( Karl Zahner ), Waldsassen, 20. Jh.
Zaho ik Wenzel ( Wenzel Zaho ik ), Ton- und Porzellanwarenhandlung Wenzel Zaho ik, 20. Jh.
Zahout Bartholomäus ( Bartholomäus Zahout ), Porzellanmalerei und -warenhandlung Bartholomäus Zahout, 20. Jh.
Zaja Ursula ( Ursula Zaja ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zajic Franz ( Franz Zajic ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zajíc Pavel ( Pavel Zajíc ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zajonz Georg ( Georg Zajonz ), Selb, 20. Jh.
Zak Michel ( Michel Zak ), Sèvres, 20. / 21. Jh.
ák Jan ( Jan  ák ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zakanitch Robert ( Robert Zakanitch ), Sèvres, 20. Jh.
áková Ji ina ( Ji ina  áková ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
áková V ra ( V ra  áková ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zalensky Lotte ( Lotte Zalensky ), Selb, 20. Jh.
Zalloni Cari ( Cari Zalloni ), Porzellanfabrik Altenkunstadt Karl Nehmzow GmbH & Co., 20. Jh.
Zambo Gundis ( Gundis Zambo ), Rosenthal AG, 21. Jh.
Zampach Alma ( Alma Zampach ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zampack Alma ( Alma Zampack ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zanbeck (?) Anna ( Anna Zanbeck (?) ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zanda Adalbert ( Adalbert Zanda ), Porzellanfabrik Köcher & Zanda (Lauda), 19. Jh.
Zanda Wwe. ( Wwe. Zanda ), Porzellanfabrik Köcher & Zanda (Lauda), 19. Jh.
Zander Louis ( Louis Zander ), Meißen, 19. Jh.
Zandt Anna ( Anna Zandt ), Weiden, 20. Jh.
Zandt Georg ( Georg Zandt ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Zandt Johann ( Johann Zandt ), Mitterteich, 20. Jh.
Zandt Josef ( Josef Zandt ), Selb, 20. Jh.
Zane Frederica ( Frederica Zane ), Federica Zane Studio d'Arte , 21. Jh.
Zangel Heinrich ( Heinrich Zangel ), Mitterteich, 20. Jh.
Zanini Marco ( Marco Zanini ), Rosenthal AG, 20. Jh.
Zankl Auguste ( Auguste Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zankl Erna ( Erna Zankl ), Verkaufsgesellschaft Haas & Czjzek KG, 20. Jh.
Zankl Ernst ( Ernst Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zankl Hildegard, Frl. ( Hildegard, Frl. Zankl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zankl Ida ( Ida Zankl ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Zankl Josef I. ( Josef I. Zankl ), Poschezauer Porzellanfabrik I.S. Maier & Comp., 20. Jh.
Zankl Josef II. ( Josef II. Zankl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zankl Josef III. ( Josef III. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zankl Karl ( Karl Zankl ), Elbogen, 19. Jh.
Zankl Marie I. ( Marie I. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zankl Marie II. ( Marie II. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zankl Marie III. ( Marie III. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zankl Marie IV. ( Marie IV. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zankl Rudolf ( Rudolf Zankl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zankl Walter ( Walter Zankl ), Porzellanfabrik Heinzmann, Apfelbeck & Langl, 20. Jh.
Zanner Ursula ( Ursula Zanner ), Selb, 20. Jh.
Zant Martin ( Martin Zant ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Zao Wou-Ki ( Wou-Ki Zao ), Sèvres, 20. Jh.
Zapankow Fjodor  ( Fjodor  Zapankow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Fjodor Zepalin, 19. Jh.
Zapankow Sot ( Sot Zapankow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Sot Zepalin, 19. Jh.
Zapf  (  Zapf ), Kloster Veilsdorf , 18. Jh.
Zapf  (  Zapf ), Wallendorf (?); Porzellanmalinstitut Carl Schmidt, 19. Jh.
Zapf Adam ( Adam Zapf ), Schönwald , 20. Jh.
Zapf Adam ( Adam Zapf ), Rehau, 20. Jh.
Zapf Adolf ( Adolf Zapf ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Zapf Alfons ( Alfons Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Amandus ( Amandus Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Andreas ( Andreas Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Andreas ( Andreas Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Anna ( Anna Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Anna I. ( Anna I. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Anna II. ( Anna II. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Bruno ( Bruno Zapf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zapf Christ. ( Christ. Zapf ), Wunsiedel (?), 20. Jh.
Zapf Christian ( Christian Zapf ), Wunsiedel, 20. Jh.
Zapf Christof ( Christof Zapf ), Arzberg (?); Wunsiedel (?), 20. Jh.
Zapf Emilie ( Emilie Zapf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zapf Ernst ( Ernst Zapf ), Wunsiedel, 20. Jh.
Zapf Erwin I. ( Erwin I. Zapf ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zapf Erwin II. ( Erwin II. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Eva ( Eva Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Franz ( Franz Zapf ), Mitterteich, 20. Jh.
Zapf Franz ( Franz Zapf ), Suhl, 19. / 20. Jh.
Zapf Friedrich ( Friedrich Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Fritz ( Fritz Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Fritz ( Fritz Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Georg ( Georg Zapf ), Arzberg (?); Wunsiedel (?), 20. Jh.
Zapf Georg I. ( Georg I. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Georg II. ( Georg II. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Georg III. (?) ( Georg III. (?) Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Hans ( Hans Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Hans ( Hans Zapf ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Zapf Heinz ( Heinz Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG; Porzellanfabrik "Schaubach Kunst", 20. Jh.
Zapf Herbert ( Herbert Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Johann Georg ( Johann Georg Zapf ), Kloster Veilsdorf, 18. Jh.
Zapf Johann Georg jun. (Georg) ( Johann Georg jun. (Georg) Zapf ), Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co. AG, 20. Jh.
Zapf Johann Georg sen.  (Josef) ( Johann Georg sen.  (Josef) Zapf ), Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co. OHG, 19. / 20. Jh.
Zapf Josef ( Josef Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Karl ( Karl Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Karl ( Karl Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Karl (?) ( Karl (?) Zapf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zapf Kurt ( Kurt Zapf ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Zapf Magdalena ( Magdalena Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Marg. ( Marg. Zapf ), Schönwald , 20. Jh.
Zapf Marie ( Marie Zapf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zapf Marie ( Marie Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Nikolaus ( Nikolaus Zapf ), Rehau, 20. Jh.
Zapf Otto ( Otto Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Robert ( Robert Zapf ), Rehau, 20. Jh.
Zapf Rudolf ( Rudolf Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Rudolf ( Rudolf Zapf ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zapf Sofian ( Sofian Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Thomas ( Thomas Zapf ), Waldsassen, 20. Jh.
Zapf Walter ( Walter Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Waltraut ( Waltraut Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Wilhelmine ( Wilhelmine Zapf ), Mitterteich, 20. Jh.
Zapfe Martina ( Martina Zapfe ), VEB Porzellanmanufaktur Plaue; Porzellanfabrik Tettau GmbH - Porzellanmanufactur Plaue, 20. / 21. Jh
Zapfe Richard ( Richard Zapfe ), Schumann & Schreider, Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zapff Paul ( Paul Zapff ), Suhl, 19. / 20. Jh.
Zapff Paul ( Paul Zapff ), Porzellanfabrik Winterling (?); Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla  (?), 20. Jh.
Zapfl Andreas I. ( Andreas I. Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Andreas II. (?) ( Andreas II. (?) Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Anna ( Anna Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Georg ( Georg Zapfl ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 20. Jh.
Zapfl Hannelore ( Hannelore Zapfl ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zapfl Hans ( Hans Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Irmgard ( Irmgard Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Johann ( Johann Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Jürgen ( Jürgen Zapfl ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zapletalová Marie ( Marie Zapletalová ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zapp Felicitas, Frl. ( Felicitas, Frl. Zapp ), Selb; Valkenswaard, 20. Jh.
Zappe Gustav ( Gustav Zappe ), Glas- und Porzellanmalerei Gustav Zappe & Karl Resch; Glas- und Porzellanmalerei  Gustav Zappe , 20. Jh.
Zappe Gustav ( Gustav Zappe ), Meißen, 19. Jh.
Zappe Jobst Ignatz ( Jobst Ignatz Zappe ), Schlaggenwald, 19. Jh.
Zappe Johann ( Johann Zappe ), Pirkenhammer, Schlaggenwald, 19. Jh.
Zapum Max ( Max Zapum ), Selb , 20. Jh.
Zapum Moritz ( Moritz Zapum ), Selb , 20. Jh.
Zaremba J. ( J. Zaremba ), Cmielow, 20. Jh.
Zaremba Max ( Max Zaremba ), Selb, 20. Jh.
Zaretzky Erhard ( Erhard Zaretzky ), Selb, 20. Jh.
Zaretzky Heinz ( Heinz Zaretzky ), Selb, 20. Jh.
Zaretzky Hildegrad ( Hildegrad Zaretzky ), Selb, 20. Jh.
Zarmd Anna, Frau ( Anna, Frau Zarmd ), Bohemia, Keramische Werke AG, 20. Jh.
Zarra Francesco ( Francesco Zarra ), Capodimonte, 18. Jh.
Zaruba Anna ( Anna Zaruba ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Záruba Karel ( Karel Záruba ), Stararolsky Porcelán N. P. (Altrohlauer Porzellanfabrik, Nationalunternehmen), Závod Stará Role  (Betriebsteil Altrohlau), 20. Jh.
Zarybnicá Ji ina ( Ji ina Zarybnicá ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zarybnick  Vlad.(imír) ( Vlad.(imír) Zarybnick  ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zascha Josef ( Josef Zascha ), Wien; Porzellan- und Emailmalerei Jos. Zasche, 19. Jh.
Zasche Josef ( Josef Zasche ), Wien; Porzellan- und Emailmalerei Jos. Zasche, 20. Jh.
Zasche Josephine ( Josephine Zasche ), Porzellan- und Emailmalerei Jos. Zasche, 19. Jh.
Zasche Theo ( Theo Zasche ), Porzellan- und Emailmalerei Jos. Zasche, 19. Jh.
Zaschka Ernst ( Ernst Zaschka ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zaschke Elisabeth (Elisa), Frl. ( Elisabeth (Elisa), Frl. Zaschke ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zaschke Elise ( Elise Zaschke ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zastrow Otto ( Otto Zastrow ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zatiranda H. ( H. Zatiranda ), Porzellanmaler H. Zatiranda, 19. Jh.
Zatsch Philipp Leberecht ( Philipp Leberecht Zatsch ), Gera, Gießhübel, Pirkenhammer, 19. Jh.
Zatschka Adam ( Adam Zatschka ), Selb , 20. Jh.
Zatschka Anton ( Anton Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG, 20. Jh.
Zatschka Christian ( Christian Zatschka ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla , 20. Jh.
Zatschka Johann ( Johann Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG, 20. Jh.
Zatschka Karl I. ( Karl I. Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG, 20. Jh.
Zatschka Karl II. ( Karl II. Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Zatschka Mathias ( Mathias Zatschka ), Selb, 20. Jh.
Zatschka Matthäus ( Matthäus Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG, 20. Jh.
Zatschka Matthäus ( Matthäus Zatschka ), Selb, 20. Jh.
Zatschker Georg ( Georg Zatschker ), Schumann & Schreider Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zatschker Mathias ( Mathias Zatschker ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Zauli Carlo ( Carlo Zauli ), Rosenthal AG, 20. / 21. Jh.
Zaumseil Joachim ( Joachim Zaumseil ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zaumzelt Walther ( Walther Zaumzelt ), Rehau, 20. Jh.
Zauner I. ( I. Zauner ), Wien, 19. Jh.
Zauner II. ( II. Zauner ), Wien, 19. Jh.
Zaus Adam ( Adam Zaus ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zaus Georg ( Georg Zaus ), Porzellanfabrik Schirnding AG, 20. Jh.
Zaus Heinrich ( Heinrich Zaus ), Schumann & Schreider, Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zaus Karl ( Karl Zaus ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20. Jh.
Zaus Karl jun. ( Karl jun. Zaus ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zaus Karl sen. ( Karl sen. Zaus ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zaus Kath.(arina) ( Kath.(arina) Zaus ), Porzellanfabrik Schirnding AG, 20. Jh.
Zaus Margarete ( Margarete Zaus ), Porzellanfabrik Schirnding AG, 20. Jh.
Zauss Hans ( Hans Zauss ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Zauß Anna ( Anna Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Zauß Christian ( Christian Zauß ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zauß Christian ( Christian Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Zauß Franz ( Franz Zauß ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zauß Hans ( Hans Zauß ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Zauß Hans ( Hans Zauß ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zauß Hans I. ( Hans I. Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zauß Hans II. ( Hans II. Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zauß Heinrich ( Heinrich Zauß ), Schumann & Schreider Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zauß Johann ( Johann Zauß ), Porzellanfabrik Gebrüder Winterling, 20. Jh.
Zauß Johann ( Johann Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zauß Karl jun. ( Karl jun. Zauß ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zauß Karl sen. ( Karl sen. Zauß ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zauß Willi ( Willi Zauß ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zauzich Theodor ( Theodor Zauzich ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zbrozek Jan ( Jan Zbrozek ), Cmielów, 18. Jh.
Zdekauer Alice von, Frl. ( Alice von, Frl. Zdekauer ), Altrohlauer Porzellanfabrik Moritz Zdekauer KG, 19. / 20. Jh.
Zdekauer Gabriele von ( Gabriele von Zdekauer ), Altrohlauer Porzellanfabrik Moritz Zdekauer KG, 19. / 20. Jh.
Zdekauer Karl Ritter von Dr. ( Karl Ritter von Dr. Zdekauer ), Altrohlauer Porzellanfabrik Moritz Zdekauer KG, 19./ 20.Jh.
Zdekauer Marianne von, Frl. ( Marianne von, Frl. Zdekauer ), Altrohlauer Porzellanfabrik Moritz Zdekauer KG, 19. / 20. Jh.
Zdrafko Anton ( Anton Zdrafko ), KPM Berlin, 20. Jh.

Porzellaner Zebisch - Zhorzel

Zebisch  (  Zebisch ), Schney, 20. Jh.
Zebisch  (  Zebisch ), Porzellanerdeschlemmerei Bittner & Zebisch, 20. Jh.
Zebisch Adolf ( Adolf Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zebisch Adolf ( Adolf Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Alfred I. ( Alfred I. Zebisch ), Selb , 20. Jh.
Zebisch Alfred II. ( Alfred II. Zebisch ), Selb , 20. Jh.
Zebisch Alfred Ludwig ( Alfred Ludwig Zebisch ), Porzellanfabrik Ph. Roenthal & Co. AG (?); Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Zebisch Alois ( Alois Zebisch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Zebisch Alois ( Alois Zebisch ), Weiden, 20. Jh.
Zebisch Anna ( Anna Zebisch ), Selb , 20. Jh.
Zebisch Anna ( Anna Zebisch ), Weiden, 20. Jh.
Zebisch Anna I. ( Anna I. Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zebisch Anna II. ( Anna II. Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zebisch Anna Sophie (gen. Bertha) ( Anna Sophie (gen. Bertha) Zebisch ), Selb, 19. / 20. Jh.
Zebisch Anton ( Anton Zebisch ), Altrohlau; Dallwitz, 19. Jh.
Zebisch Anton ( Anton Zebisch ), Porzellanfabrik Gebr. Benedikt AG, 20. Jh.
Zebisch Anton ( Anton Zebisch ), Dallwitz; Nymphenburg; Elbogen; Porzellanfabrik Plaue; Porzellan- und Steingutfabrik G. Bihl & Co. GmbH (AG); EPIAG; Vereinigte Porzellanfabriken Meierhöfen, vorm. Gebr. Benedikt AG, 19. / 20. Jh.
Zebisch Anton ( Anton Zebisch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zebisch Anton ( Anton Zebisch ), Selb, 19. / 20. Jh.
Zebisch Auguste ( Auguste Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zebisch Christian ( Christian Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Donat ( Donat Zebisch ), Porzellanerdeschlemmerei Zebisch & Pfeiffer, 20. Jh.
Zebisch Donath ( Donath Zebisch ), Porzellanfabrik Pröscholdt & Co., 19. / 20. Jh.
Zebisch Elsa ( Elsa Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zebisch Emilie ( Emilie Zebisch ), Weiden, 20. Jh.
Zebisch Erika, Frau ( Erika, Frau Zebisch ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG; Porzellanfabrik Krautheim & Adelberg, 20. Jh.
Zebisch Erna ( Erna Zebisch ), EPIAG Porzellanfabrik Dallwitz, 20. Jh.
Zebisch Ernst ( Ernst Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zebisch Ernst ( Ernst Zebisch ), Selb, 19. / 20. Jh.
Zebisch Franz ( Franz Zebisch ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (AG), 20. Jh.
Zebisch Franziska ( Franziska Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Frieda (Friedericka), Frau ( Frieda (Friedericka), Frau Zebisch ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Zebisch Grete I. ( Grete I. Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Grete II. (?) ( Grete II. (?) Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Hedwig ( Hedwig Zebisch ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Zebisch Heinrich I. ( Heinrich I. Zebisch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zebisch Heinrich II. ( Heinrich II. Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Hermann ( Hermann Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zebisch J. ( J. Zebisch ), Wahliss, 19. Jh.
Zebisch Johann ( Johann Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zebisch Josef ( Josef Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zebisch Josef ( Josef Zebisch ), Rehau, 20. Jh.
Zebisch Josef ( Josef Zebisch ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher AG (?), 20. Jh.
Zebisch Josef ( Josef Zebisch ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zebisch Josef (Joseph) ( Josef (Joseph) Zebisch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zebisch Julius ( Julius Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zebisch Karl ( Karl Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zebisch Karl ( Karl Zebisch ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH, 20. Jh.
Zebisch Kath. ( Kath. Zebisch ), EPIAG Porzellanfabrik Dallwitz, 20. Jh.
Zebisch Lisbeth ( Lisbeth Zebisch ), Selb , 20. Jh.
Zebisch Lorenz (?) ( Lorenz (?) Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zebisch Maria ( Maria Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Marie ( Marie Zebisch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zebisch Marie I. ( Marie I. Zebisch ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Zebisch Marie II. ( Marie II. Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zebisch Martha ( Martha Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Martin ( Martin Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Max ( Max Zebisch ), Bohemia, Keramische Werke AG, 20. Jh.
Zebisch Max Martin ( Max Martin Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Otto I. ( Otto I. Zebisch ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Zebisch Otto II. ( Otto II. Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zebisch Rosemarie ( Rosemarie Zebisch ), Selb, 20. Jh.
Zebisch Rudolf ( Rudolf Zebisch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG; Porzellanfabrik Rosenthal AG, 20. Jh.
Zebisch Theresia ( Theresia Zebisch ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zebisch Theresia ( Theresia Zebisch ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zebisch Thomas ( Thomas Zebisch ), Dallwitz, 19. Jh.
Zebisch W.  ( W.  Zebisch ), Porzellanmalerei W. Zebisch, 19. Jh.
Zebisch Walter ( Walter Zebisch ), Selb , 20. Jh.
Zebisch Wenzel ( Wenzel Zebisch ), Porzellanmalerei Wenzel Zebisch, 20. Jh.
Zecchetto Mariano ( Mariano Zecchetto ), P. Antonibon, Cozzi, 18. Jh.
Zecchetto Simone ( Simone Zecchetto ), P. Antonibon, Cozzi, 18. Jh.
Zech Aileen ( Aileen Zech ), Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin GmbH, 21. Jh.
Zech Ralf ( Ralf Zech ), Kaiser-Porzellan, 20. Jh.
Zechmeister Josef ( Josef Zechmeister ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zechmeister Josef ( Josef Zechmeister ), Selb, 20. Jh.
Zechmeister Richard ( Richard Zechmeister ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zechner Franz ( Franz Zechner ), Wunsiedel, 20. Jh.
Zed...  (  Zed... ), Sèvres, 20. Jh.
Zedda Biancamaria ( Biancamaria Zedda ), Selb, 20. Jh.
Zeder Anna ( Anna Zeder ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zeder Johann ( Johann Zeder ), Arzberg , 20. Jh.
Zeder Johann ( Johann Zeder ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeder Wilhelm ( Wilhelm Zeder ), Selb, 20. Jh.
Zeder Wolfgang ( Wolfgang Zeder ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zederholz  (  Zederholz ), Porzellanmalerei Gebrüder Zederholz, 19. Jh.
Zedler Wilhelm ( Wilhelm Zedler ), Porzellanmalerei Franz Fritz Nachf.; Porzellanmanufaktur Fritz Nachfl., Inh. Wilhelm Zedler; VEB Porzellanwerk Ilmenau, 20. Jh.
Zedler Hugo ( Hugo Zedler ), Porzellanmalerei Franz Fritz Nachf., Inhaber Hugo Zedler, 19. / 20. Jh.
Zedtler Gustav Adolf ( Gustav Adolf Zedtler ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 19. / 20. Jh.
Zedtler Rolf ( Rolf Zedtler ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Zegula Paul ( Paul Zegula ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Zegulla Paul ( Paul Zegulla ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Zegulle Paul ( Paul Zegulle ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Zeh Ernst ( Ernst Zeh ), Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co. OHG, 20. Jh.
Zeh Ernst Dr.  ( Ernst Dr.  Zeh ), Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co. OHG, 20. Jh.
Zeh Felix ( Felix Zeh ), Ohrdruf, 19. / 20. Jh.
Zeh Johann Nicol Adam (Hans) ( Johann Nicol Adam (Hans) Zeh ), Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co. OHG (AG), 19. / 20. Jh.
Zeh Karl (Carl) ( Karl (Carl) Zeh ), Suhl, 19. / 20. Jh.
Zeh Karl Georg ( Karl Georg Zeh ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 20. Jh.
Zeh Klara ( Klara Zeh ), Selb, 20. Jh.
Zeh Kuno ( Kuno Zeh ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (AG), 20. Jh.
Zehe Hugo ( Hugo Zehe ), Porzellanmalerei Hugo Zehe, 20. Jh.
Zehender Franz ( Franz Zehender ), Porzellanfabrik Mitterteich AG, 20. Jh.
Zehender Mathilde ( Mathilde Zehender ), Wunsiedel, 20. Jh.
Zehendner Andreas ( Andreas Zehendner ), Keramische Werke Zehendner & Co., 20. Jh.
Zehendner Andreas, Dr. ( Andreas, Dr. Zehendner ), Keramische Werke Zehendner & Co., 20. Jh.
Zehendner Franz ( Franz Zehendner ), Keramische Werke Zehendner & Co., 20. Jh.
Zehendner Franz ( Franz Zehendner ), Porzellanfabrik Mitterteich AG, 20. Jh.
Zehendner Fritz ( Fritz Zehendner ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zehendner Martha ( Martha Zehendner ), Keramische Werke Zehendner & Co.; Porzellanmanufaktur Zehendner & Grosswald, 20. Jh.
Zehendner Martin ( Martin Zehendner ), Porzellanfabrik Mitterteich AG; Mosanic Pottery , 20. Jh.
Zehendner Max ( Max Zehendner ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zehendner Otto ( Otto Zehendner ), Porzellanmanufaktur Zehendner & Grosswald, 20. Jh.
Zehetmeier Johanna ( Johanna Zehetmeier ), Weiden, 20. Jh.
Zehler Lina Anna ( Lina Anna Zehler ), Meißen, 19. Jh.
Zehrer Adam ( Adam Zehrer ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zehrer Friedrich ( Friedrich Zehrer ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zehrer Gabriel ( Gabriel Zehrer ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zehrer Georg ( Georg Zehrer ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher AG (?), 20. Jh.
Zehrer Michael ( Michael Zehrer ), Wunsiedel, 20. Jh.
Zehrer Stephan ( Stephan Zehrer ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH, 20. Jh.
Zehrmann Josef ( Josef Zehrmann ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zehrmann Sophia ( Sophia Zehrmann ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zeibig Arno ( Arno Zeibig ), Meißen, 20. Jh.
Zeidler Adam ( Adam Zeidler ), Schönwald, 20. Jh.
Zeidler Adam ( Adam Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Adam ( Adam Zeidler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeidler Adolf ( Adolf Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Agnes ( Agnes Zeidler ), Porzellanfabrik Heinrich & Co. (?), 20. Jh.
Zeidler Albert ( Albert Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Albin I. ( Albin I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Albin II. (?) ( Albin II. (?) Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Alfred I. ( Alfred I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Alfred II. ( Alfred II. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Alfred III. (?) ( Alfred III. (?) Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Alfred IV. ( Alfred IV. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Alfred V. ( Alfred V. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Alfred VI. ( Alfred VI. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Andreas I. ( Andreas I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Andreas II. (?) ( Andreas II. (?) Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Andreas III. ( Andreas III. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Angela ( Angela Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Anna ( Anna Zeidler ), Schönwald, 20. Jh.
Zeidler Anna I. ( Anna I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Anna II. ( Anna II. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Anton ( Anton Zeidler ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zeidler Anton ( Anton Zeidler ), Kopenhagen; Porzellanfabrik Johann Haviland; Schlaggenwald, 20. Jh.
Zeidler Arthur (Arthur) ( Arthur (Arthur) Zeidler ), Porzellanfabrik Jakob Zeidler & Co. OHG, 20. Jh.
Zeidler August ( August Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Benno ( Benno Zeidler ), RIG Rosenthal-Isolatoren GmbH, 20. Jh.
Zeidler Brigitte ( Brigitte Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Christian I. ( Christian I. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Christian II. (?) ( Christian II. (?) Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Christiane ( Christiane Zeidler ), Porzellanfabrik Krautheim & Adelberg G.m.b.H., 20. Jh.
Zeidler Christof ( Christof Zeidler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeidler Christof (Christoph) ( Christof (Christoph) Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Dora ( Dora Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Eleonore ( Eleonore Zeidler ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zeidler Elise ( Elise Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Ella ( Ella Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Elsa ( Elsa Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Else ( Else Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Emil ( Emil Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Erich Johannes ( Erich Johannes Zeidler ), Meißen, 20. Jh.
Zeidler Ernst ( Ernst Zeidler ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla , 20. Jh.
Zeidler F. A. Wilhelm ( F. A. Wilhelm Zeidler ), Meißen, 19. Jh.
Zeidler Franz ( Franz Zeidler ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zeidler Franz ( Franz Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Frieda I. ( Frieda I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Frieda II. ( Frieda II. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Friedrich ( Friedrich Zeidler ), Porzellanfabrik Jakob Zeidler & Co. OHG, 20. Jh.
Zeidler Fritz ( Fritz Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Fritz ( Fritz Zeidler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeidler Georg I. ( Georg I. Zeidler ), Porzellanfabrik Tirschenreuth, Zweigniederlassung der Lorenz Hutschenreuther Akt.-Ges., 20. Jh.
Zeidler Georg I. ( Georg I. Zeidler ), Porzellanfabrik Jakob Zeidler & Co. OHG, 19. / 20. Jh.
Zeidler Georg I. ( Georg I. Zeidler ), Porzellanfabrik Jäger & Co. , 20. Jh.
Zeidler Georg II. ( Georg II. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Georg II. ( Georg II. Zeidler ), Porzellanfabrik Jaeger & Co. (?), 20. Jh.
Zeidler Georg II. (?) ( Georg II. (?) Zeidler ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Zeidler Georg III. ( Georg III. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Georg IV. ( Georg IV. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Hans Heinrich (Hans) ( Hans Heinrich (Hans) Zeidler ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Zeidler Hans I. ( Hans I. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Hans II. (?) ( Hans II. (?) Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Hans III. ( Hans III. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Hans IV. (?) ( Hans IV. (?) Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Hans IX. ( Hans IX. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Hans V. ( Hans V. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Hans VI. ( Hans VI. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Hans VII. (?) ( Hans VII. (?) Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Hans VIII. ( Hans VIII. Zeidler ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG; Porzellanfabrik Rosenthal AG , 20. Jh.
Zeidler Hans Wilhelm (Hans) ( Hans Wilhelm (Hans) Zeidler ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zeidler Hans X. ( Hans X. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Hans X. (?) ( Hans X. (?) Zeidler ), Porzellanfabrik Krautheim & Adelberg, 20. Jh.
Zeidler Heinrich ( Heinrich Zeidler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeidler Heinrich I. ( Heinrich I. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Heinrich II. ( Heinrich II. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Heinrich III. ( Heinrich III. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Heinrich IV. (?) ( Heinrich IV. (?) Zeidler ), Schumann & Schreider, Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zeidler Herbert ( Herbert Zeidler ), Selb; Rosenthal Technische Werke (RTW), 20. Jh.
Zeidler Herbert ( Herbert Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Hermann I. ( Hermann I. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Hermann II. (?) ( Hermann II. (?) Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Hermann III. ( Hermann III. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Jacob I.  ( Jacob I.  Zeidler ), Porzellanfabrik Jakob Zeidler & Co., 19. Jh.
Zeidler Jakob II. ( Jakob II. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Jakob III. ( Jakob III. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Jette ( Jette Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Johann ( Johann Zeidler ), Rehau, 20. Jh.
Zeidler Johann ( Johann Zeidler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeidler Johann Gottfried ( Johann Gottfried Zeidler ), Meißen, 19. Jh.
Zeidler Johann I. ( Johann I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Johann II. (?) ( Johann II. (?) Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Johannes ( Johannes Zeidler ), Meißen, 20. Jh.
Zeidler Josef ( Josef Zeidler ), Oberkotzau; Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG; Greiner & Herda , 19. Jh.
Zeidler Josef ( Josef Zeidler ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zeidler K. ( K. Zeidler ), Meißen, 20. Jh.
Zeidler Karl Heinrich (C. H.) ( Karl Heinrich (C. H.) Zeidler ), Meißen, 19. / 20. Jh.
Zeidler Karl I. ( Karl I. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Karl II. ( Karl II. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Karl III. ( Karl III. Zeidler ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zeidler Karl IV. (?) ( Karl IV. (?) Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Katharina ( Katharina Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Kunigunde ( Kunigunde Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Kurt I. ( Kurt I. Zeidler ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Zeidler Kurt II. ( Kurt II. Zeidler ), RIG Rosenthal-Isolatoren GmbH, 20. Jh.
Zeidler Lorenz ( Lorenz Zeidler ), Schumann & Schreider Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH (?), 20. Jh.
Zeidler Ludwig ( Ludwig Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Maria I. ( Maria I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Maria II. ( Maria II. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Max Alfred ( Max Alfred Zeidler ), Porzellanfabrik Jakob Zeidler & Co. OHG; Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Zeidler Max I. ( Max I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Max II. ( Max II. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Michael I. ( Michael I. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Michael II. (?) ( Michael II. (?) Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Nikolaus (Nikol) ( Nikolaus (Nikol) Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Otto ( Otto Zeidler ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeidler Rita ( Rita Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Rosa I. ( Rosa I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Rosa II. (?) ( Rosa II. (?) Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Stephan ( Stephan Zeidler ), Gießhübel, 19. Jh.
Zeidler Thomas ( Thomas Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Trina I. ( Trina I. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Trina II. ( Trina II. Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Ursula ( Ursula Zeidler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeidler Wally ( Wally Zeidler ), Selb, 20. Jh.
Zeidler Walter ( Walter Zeidler ), Verkaufsgesellschaft Haas & Czjzek KG, 20. Jh.
Zeidler Wilhelm I. ( Wilhelm I. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Wilhelm II. ( Wilhelm II. Zeidler ), Porzellanfabrik Zeidler & Purucker, 20. Jh.
Zeidler Wilhelm III. ( Wilhelm III. Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidler Willi ( Willi Zeidler ), Schönwald , 20. Jh.
Zeidler Wolfgang ( Wolfgang Zeidler ), Selb , 20. Jh.
Zeidlhack Anna ( Anna Zeidlhack ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zeilhofer Joseph ( Joseph Zeilhofer ), Wien, 19. Jh.
Zeilinger Anna ( Anna Zeilinger ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeiller Paul ( Paul Zeiller ), Gebr. Metzler & Ortloff, Gebr. Heubach; Lichte;  Wallendorf, 20. Jh.
Zeinar Brigitte ( Brigitte Zeinar ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen; Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen GmbH, 20. Jh.
Zeinar Monika ( Monika Zeinar ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen; Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen GmbH, 20. / 21. Jh
Zeindl Johannes ( Johannes Zeindl ), Staatliche Porzellan-Manufaktur Nymphenburg A. Bäuml GmbH & Co. KG; Porzellankunst Johannes  Zeindl, 20. / 21. Jh
Zeiner Alois ( Alois Zeiner ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zeis Anna ( Anna Zeis ), Weiden, 20. Jh.
Zeis Karl ( Karl Zeis ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeisbrich Alfred ( Alfred Zeisbrich ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Zeisbrich Ernst ( Ernst Zeisbrich ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Zeisbrich Karl ( Karl Zeisbrich ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Zeise Josef ( Josef Zeise ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Zeisel Eva, Frau ( Eva, Frau Zeisel ), Keramik-Werkstatt Eva Polanyi Stricker (Zeisel); Schramberger Majolika; Hirschauer Steingutfabrik Chr. Carstens KG; Porzellanfabrik Rosenthal AG; Lomonosow Porzellanfabrik, 20. Jh.
Zeiser Lorenz ( Lorenz Zeiser ), Wien, 19. Jh.
Zeisig Franz Arthur (F. A., Franz, Artur, Arthur) ( Franz Arthur (F. A., Franz, Artur, Arthur) Zeisig ), Meißen, 19. / 20. Jh.
Zeisler Maria-Viola ( Maria-Viola Zeisler ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Zeiss  (  Zeiss ), Manufakturschule Wien, 18. Jh.
Zeiss Johann ( Johann Zeiss ), Suhl, 19. Jh.
Zeiß Josef ( Josef Zeiß ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeiß Theodor ( Theodor Zeiß ), Porzellanmalerei Theodor Zeiß, 19. Jh.
Zeissig Johan Eleazar ( Johan Eleazar Zeissig ), Meißen, 18. Jh.
Zeißig Franz Arthur (F. A., Franz, Artur, Arthur) ( Franz Arthur (F. A., Franz, Artur, Arthur) Zeißig ), Meißen, 19. / 20. Jh.
Zeithammel Josef ( Josef Zeithammel ), Porzellanmalerei Jos. Zeithammel, 20. Jh.
Zeitler Adam ( Adam Zeitler ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Zeitler Adam ( Adam Zeitler ), Arzberg , 20. Jh.
Zeitler Adolf ( Adolf Zeitler ), Schönwald , 20. Jh.
Zeitler Adolf ( Adolf Zeitler ), Arzberg (?), 20. Jh.
Zeitler Adolf ( Adolf Zeitler ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitler Albert ( Albert Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Alfred ( Alfred Zeitler ), Porzellanfabrik Winterling (?), 20. Jh.
Zeitler Alfred ( Alfred Zeitler ), Porzellanfabrik Mitterteich AG, 20. Jh.
Zeitler Alois ( Alois Zeitler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zeitler Alwin ( Alwin Zeitler ), Selb-Bahnhof, 20. Jh.
Zeitler Anna ( Anna Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Anna ( Anna Zeitler ), Schwarzenhammer (?); Thiersheim (?), 20. Jh.
Zeitler Anna Bertha Johanna (Babetta), Frau ( Anna Bertha Johanna (Babetta), Frau Zeitler ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 19. / 20. Jh.
Zeitler Anna, Frau ( Anna, Frau Zeitler ), Porzellanfabrik Weißenstadt Dürrbeck & Ruckdäschel, 20. Jh.
Zeitler Anton ( Anton Zeitler ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeitler Baptist ( Baptist Zeitler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zeitler Baptist ( Baptist Zeitler ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeitler Berta ( Berta Zeitler ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Zeitler Berta ( Berta Zeitler ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Zeitler Brigitte, Frl. ( Brigitte, Frl. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Carl ( Carl Zeitler ), Schwarzenhammer (?); Thiersheim (?), 20. Jh.
Zeitler Christ. ( Christ. Zeitler ), Schwarzenhammer (?); Thiersheim (?), 20. Jh.
Zeitler Christ. ( Christ. Zeitler ), Porzellanfabrik Weißenstadt Dürrbeck & Ruckdäschel (?), 20. Jh.
Zeitler Christian ( Christian Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Christian I. ( Christian I. Zeitler ), Selb , 20. Jh.
Zeitler Christian II. (?) ( Christian II. (?) Zeitler ), RIG Rosenthal-Isolatoren GmbH, 20. Jh.
Zeitler Christiane ( Christiane Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Christoph ( Christoph Zeitler ), Schönwald; Selb, 20. Jh.
Zeitler Eduard ( Eduard Zeitler ), Arzberg (?), 20. Jh.
Zeitler Emma ( Emma Zeitler ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Zeitler Erhard ( Erhard Zeitler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zeitler Ernst ( Ernst Zeitler ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG; Porzellanfabrik Rosenthal AG, 20. Jh.
Zeitler Franz ( Franz Zeitler ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Zeitler Franz ( Franz Zeitler ), Porzellanfabrik Jaeger & Co. , 20. Jh.
Zeitler Franz ( Franz Zeitler ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Zeitler Franz ( Franz Zeitler ), Porzellanfabrik Mitterteich AG, 20. Jh.
Zeitler Fritz ( Fritz Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Fritz ( Fritz Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Georg ( Georg Zeitler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeitler Georg ( Georg Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Georg ( Georg Zeitler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zeitler Georg ( Georg Zeitler ), Schwarzenhammer (?); Thiersheim (?), 20. Jh.
Zeitler Georg I. ( Georg I. Zeitler ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitler Georg II. (?) ( Georg II. (?) Zeitler ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitler Gisela ( Gisela Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Hans ( Hans Zeitler ), Arzberg , 20. Jh.
Zeitler Hans ( Hans Zeitler ), Schwarzenhammer (?); Porzellanfabriken Josef Rieber & Co., Mitterteich Werk Thiersheim (?), 20. Jh.
Zeitler Hans ( Hans Zeitler ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Zeitler Hans ( Hans Zeitler ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zeitler Hans ( Hans Zeitler ), Porzellanfabrik Winterling (?), 20. Jh.
Zeitler Hans I. ( Hans I. Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Hans I. ( Hans I. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Hans II. ( Hans II. Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Hans II. ( Hans II. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Hans III. ( Hans III. Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Hans III. ( Hans III. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Hans IV. ( Hans IV. Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Hans V. ( Hans V. Zeitler ), Porzellanfabrik Rosenthal AG, 20. Jh.
Zeitler Hans VI. ( Hans VI. Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Hans VII. ( Hans VII. Zeitler ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Zeitler Heinrich ( Heinrich Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Heinrich ( Heinrich Zeitler ), Schumann & Schreider Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zeitler Heinrich ( Heinrich Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Heinrich ( Heinrich Zeitler ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zeitler Heinrich ( Heinrich Zeitler ), Schwarzenhammer (?); Thiersheim (?), 20. Jh.
Zeitler Ignaz ( Ignaz Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Jakob ( Jakob Zeitler ), Arzberg , 20. Jh.
Zeitler Jakob ( Jakob Zeitler ), Selb , 20. Jh.
Zeitler Jakob ( Jakob Zeitler ), Porzellanfabrik Winterling (?), 20. Jh.
Zeitler Jette ( Jette Zeitler ), Porzellanfabrik Gebrüder Winterling, 20. Jh.
Zeitler Jette ( Jette Zeitler ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zeitler Johann ( Johann Zeitler ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Zeitler Johann ( Johann Zeitler ), Porzellanfabrik Waldsassen Bareuther & Co, 20. Jh.
Zeitler Johann I. ( Johann I. Zeitler ), Selb , 20. Jh.
Zeitler Johann I. ( Johann I. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Johann I. (?) ( Johann I. (?) Zeitler ), Arzberg , 20. Jh.
Zeitler Johann II. ( Johann II. Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Johann II. ( Johann II. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Johann II. ( Johann II. Zeitler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeitler Johann III. ( Johann III. Zeitler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeitler Johann III. (?) ( Johann III. (?) Zeitler ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Zeitler Johann III. (?) ( Johann III. (?) Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Johann IV. ( Johann IV. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Johann IX. (?) ( Johann IX. (?) Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Johann V. ( Johann V. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Johann VI. ( Johann VI. Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Johann VII. (?) ( Johann VII. (?) Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Johann VIII. (?) ( Johann VIII. (?) Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Karl ( Karl Zeitler ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20. Jh.
Zeitler Karl ( Karl Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Karl ( Karl Zeitler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zeitler Karl ( Karl Zeitler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeitler Karl ( Karl Zeitler ), Schwarzenhammer (?); Thiersheim (?), 20. Jh.
Zeitler Karl I. ( Karl I. Zeitler ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Zeitler Karl I. (?) ( Karl I. (?) Zeitler ), Arzberg , 20. Jh.
Zeitler Karl II. ( Karl II. Zeitler ), Selb , 20. Jh.
Zeitler Karl II. ( Karl II. Zeitler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeitler Karl III. ( Karl III. Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Karl III. ( Karl III. Zeitler ), Arzberg, 20. Jh.
Zeitler Lina ( Lina Zeitler ), Selb , 20. Jh.
Zeitler Lorenz ( Lorenz Zeitler ), Porzellanfabrik Tirschenreuth (Lorenz Hutschenreuther A.-G.), 20. Jh.
Zeitler Lorenz ( Lorenz Zeitler ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zeitler Ludwig ( Ludwig Zeitler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zeitler Manfred ( Manfred Zeitler ), Thiersheim (?), 20. Jh.
Zeitler Martin ( Martin Zeitler ), Weiden, 20. Jh.
Zeitler Max ( Max Zeitler ), Arzberg , 20. Jh.
Zeitler Max I. ( Max I. Zeitler ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Zeitler Max II. ( Max II. Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Otto ( Otto Zeitler ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeitler Otto ( Otto Zeitler ), Porzellanfabrik Mitterteich AG, 20. Jh.
Zeitler Pauline ( Pauline Zeitler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zeitler Peter ( Peter Zeitler ), Selb, 20. Jh.
Zeitler Richard ( Richard Zeitler ), Porzellanfabrik Gebrüder Winterling, 20. Jh.
Zeitler Richard ( Richard Zeitler ), Porzellanfabrik Retsch & Cie. (?), 20. Jh.
Zeitler Robert ( Robert Zeitler ), Porzellanfabrik Retsch & Cie. (?), 20. Jh.
Zeitler Rudi ( Rudi Zeitler ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zeitler Rudolf ( Rudolf Zeitler ), Porzellanfabrik Gebrüder Winterling (?), 20. Jh.
Zeitler Rupert ( Rupert Zeitler ), Porzellanfabrik Jaeger & Co. , 20. Jh.
Zeitler Theres ( Theres Zeitler ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeitler Trina ( Trina Zeitler ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitler Vinzenz ( Vinzenz Zeitler ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeitler Wilhelm ( Wilhelm Zeitler ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla , 20. Jh.
Zeitmann J. ( J. Zeitmann ), Schlaggenwald, 19. Jh.
Zeitner Adam ( Adam Zeitner ), Schönwald , 20. Jh.
Zeitner Anneliese, Frl.  ( Anneliese, Frl.  Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner August I. ( August I. Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner August II. (?) ( August II. (?) Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Christian ( Christian Zeitner ), Porzellanfabrik Heinrich & Co.; Porzellanfabrik Rosenthal AG, 20. Jh.
Zeitner Elsa ( Elsa Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitner Erhard ( Erhard Zeitner ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitner Erika ( Erika Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Ernst ( Ernst Zeitner ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitner Ernst ( Ernst Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitner Friedrich ( Friedrich Zeitner ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla (?) , 20. Jh.
Zeitner Fritz ( Fritz Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Georg ( Georg Zeitner ), Porzellanfabrik Rosenthal AG, 20. Jh.
Zeitner Georg ( Georg Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Georg I. ( Georg I. Zeitner ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitner Georg II. ( Georg II. Zeitner ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitner Georg III. (?) ( Georg III. (?) Zeitner ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitner Hans ( Hans Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitner Hans ( Hans Zeitner ), Schönwald , 20. Jh.
Zeitner Hans I. ( Hans I. Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Hans II. ( Hans II. Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Heinrich ( Heinrich Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Heinrich I. ( Heinrich I. Zeitner ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitner Heinrich II. ( Heinrich II. Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitner Herbert ( Herbert Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitner Ingeborg ( Ingeborg Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Johann I. ( Johann I. Zeitner ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zeitner Johann I. ( Johann I. Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Johann II. ( Johann II. Zeitner ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Zeitner Johann II. ( Johann II. Zeitner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeitner Kaspar I. ( Kaspar I. Zeitner ), Selb , 20. Jh.
Zeitner Kaspar II. (?) ( Kaspar II. (?) Zeitner ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zeitner Lina ( Lina Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitner Lorenz ( Lorenz Zeitner ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Zeitner Ludwig I. ( Ludwig I. Zeitner ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Zeitner Ludwig II. ( Ludwig II. Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitner Max ( Max Zeitner ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla , 20. Jh.
Zeitner Max ( Max Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitner Michael ( Michael Zeitner ), Schönwald , 20. Jh.
Zeitner Nikol ( Nikol Zeitner ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zeitner Richard ( Richard Zeitner ), Porzellanfabrik Jaeger & Co., 20. Jh.
Zeitner Wolfgang ( Wolfgang Zeitner ), Selb, 20. Jh.
Zeitz Gotthard ( Gotthard Zeitz ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zelder Erich ( Erich Zelder ), Sorau, 20. Jh.
Zelenka Ant. ( Ant. Zelenka ), Porzellanmalerei Ant. Zelenka, 20. Jh.
Zelenka Emanuel ( Emanuel Zelenka ), Porzellanwarenhandlung Eman. Zelenka, 20. Jh.
Zeler Karolina ( Karolina Zeler ), Porzellanfabrik Jaeger & Co. (?), 20. Jh.
elezník Alois ( Alois  elezník ), Porzellanhandlung Hans Cavalla & Alois  elezník, 20. Jh.
Zelinka Josef ( Josef Zelinka ), Porzellanwarenhandlung Jos. Zelinka, 20. Jh.
Zelinkova Albine ( Albine Zelinkova ), Porzellanwarenhandlung Albine Zelinkova, 20. Jh.
Zell Andreas ( Andreas Zell ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 20. Jh.
Zeller Alois ( Alois Zeller ), Porzellanfabrik Tirschenreuth (Lorenz Hutschenreuther A.-G.), 20. Jh.
Zeller Berta ( Berta Zeller ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zeller Franziska ( Franziska Zeller ), Weiden, 20. Jh.
Zeller Hans ( Hans Zeller ), Selb, 20. Jh.
Zeller Josef ( Josef Zeller ), Selb, 20. Jh.
Zeller Maria ( Maria Zeller ), Weiden, 20. Jh.
Zeller Paul ( Paul Zeller ), Porzellanfabrik Schlegelmilch (Suhl), 20. Jh.
Zeller Paul Heinrich ( Paul Heinrich Zeller ), Meißen, 19. Jh.
Zeltner Carl Franklin (Karl Franklin) ( Carl Franklin (Karl Franklin) Zeltner ), Porzellanfabrik Friedrich Christian Greiner & Söhne; Porzellanfabrik Rauenstein, vorm. Fr. Chr. Greiner & Söhne AG, 19. / 20. Jh.
Zeltner Eduard ( Eduard Zeltner ), Porzellanmanufaktur Friedrich Christian Greiner (Rauenstein), 19. Jh.
Zeltner Ferdinand Louis (Louis) ( Ferdinand Louis (Louis) Zeltner ), Porzellanmanufaktur Friedrich Christian Greiner (Rauenstein); Porzellanfabrik Rauenstein AG, 19. / 20. Jh.
Zeltner Ferdinand Louis (Lui) Fridolin ( Ferdinand Louis (Lui) Fridolin Zeltner ), Porzellanfabrik Friedrich Christian Greiner & Söhne; Porzellanfabrik Rauenstein, vorm. Fr. Chr. Greiner & Söhne AG, 19. / 20. Jh.
Zeltner Friedrich Carl Florenz ( Friedrich Carl Florenz Zeltner ), Porzellanfabrik Friedrich Christian Greiner & Söhne (Rauenstein), 19. Jh.
Zeltner Georg Christian ( Georg Christian Zeltner ), Porzellanmanufaktur Friedrich Christian Greiner (Rauenstein), 19. Jh.
Zeltner Gotthelf ( Gotthelf Zeltner ), Porzellanfabrik Friedrich Christian Greiner & Söhne (Rauenstein), 19. Jh.
Zeltner Hermann Willy Otto ( Hermann Willy Otto Zeltner ), Porzellanfabrik Rauenstein, vorm. Fr. Chr. Greiner & Söhne AG, 20. Jh.
Zeltner Johannes ( Johannes Zeltner ), Porzellanmanufaktur Friedrich Christian Greiner (Rauenstein), 18. / 19. Jh.
Zeltner Louis Hugo ( Louis Hugo Zeltner ), Porzellanfabrik Rauenstein, vorm. Fr. Chr. Greiner & Söhne AG, 20. Jh.
Zeltner Traugott Oswald Karl ( Traugott Oswald Karl Zeltner ), Porzellanfabrik Friedrich Christian Greiner & Söhne; Porzellanfabrik Rauenstein, vorm. Fr. Chr. Greiner & Söhne AG, 19. / 20. Jh.
Zeltner Wilhelm Hermann ( Wilhelm Hermann Zeltner ), Porzellanfabrik Rauenstein, vorm. Fr. Chr. Greiner & Söhne AG, 20. Jh.
Zemann Anton ( Anton Zemann ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zemann Erwin ( Erwin Zemann ), Waldsassen, 20. Jh.
Zemann Karl ( Karl Zemann ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zembsch Josef ( Josef Zembsch ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zempelin  (  Zempelin ), Porzellanfabrik Hermsdorf AG, 20. Jh.
Zemsch Ludwig ( Ludwig Zemsch ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zemsch Luise ( Luise Zemsch ), Wunsiedel, 20. Jh.
Zemsch Ruth ( Ruth Zemsch ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zemtsch Josef ( Josef Zemtsch ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zenari Oscar ( Oscar Zenari ), Porzellanmalerei Oscar Zenari, 20. Jh.
Zencker  (  Zencker ), Kloster Veilsdorf, Großbreitenbach, 18. Jh.
Zenefels Emma ( Emma Zenefels ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Zenger Anna ( Anna Zenger ), Weiden, 20. Jh.
Zenger Georg ( Georg Zenger ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 20. Jh.
Zenger Johann I. ( Johann I. Zenger ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 20. Jh.
Zenger Johann II. ( Johann II. Zenger ), Weiden, 20. Jh.
Zenger Margarete ( Margarete Zenger ), Weiden, 20. Jh.
Zenger Max ( Max Zenger ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 20. Jh.
Zenger Max ( Max Zenger ), Porzellanfabrik Gebr. Weiden Bauscher AG; Porzellanfabrik Weiden Gebr. Bauscher, Zweigniederlassung der BHS tabletop AG , 20. / 21. Jh.
Zenk Alma ( Alma Zenk ), Selb, 20. Jh.
Zenk Anna ( Anna Zenk ), Selb, 20. Jh.
Zenk Johann ( Johann Zenk ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zenk Josef ( Josef Zenk ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zenk Loni ( Loni Zenk ), Selb , 20. Jh.
Zenkel Frieda ( Frieda Zenkel ), Porzellanfabrik Winterling (?), 20. Jh.
Zenker Aloisia, Frl. ( Aloisia, Frl. Zenker ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zenker Fanny ( Fanny Zenker ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
-19451945,2
Zenker Johanna ( Johanna Zenker ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zenker Josef I. ( Josef I. Zenker ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Porzellanfabrik Heinzmann, Apfelbeck & Langl (Nationalverwaltung), 20. Jh.
Zenker Josef II. ( Josef II. Zenker ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zenker Martha ( Martha Zenker ), Waldsassen, 20. Jh.
Zenker Rosemarie ( Rosemarie Zenker ), Selb, 20. Jh.
Zenker Wenzel ( Wenzel Zenker ), Porzellanmalerei Wenzel Zenker  , 20. Jh.
Zenker Wilhelm ( Wilhelm Zenker ), Aussiger Porzellanindustrie Ges.m.b.H., 20. Jh.
Zenna Andrea ( Andrea Zenna ), Porzellanmanufaktur R. Giovine, 19. Jh.
Zeno Franziska ( Franziska Zeno ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zentgraf Heinrich ( Heinrich Zentgraf ), Suhl, 19. Jh.
Zentner Angelika ( Angelika Zentner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zentner Edgar ( Edgar Zentner ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla (?), 20. Jh.
Zentner Herbert ( Herbert Zentner ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zepalin Fjodor  ( Fjodor  Zepalin ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Fjodor Zepalin, 19. Jh.
Zepalin Grigori ( Grigori Zepalin ), Sot Zepalin, 19. Jh.
Zepalin Grigori ( Grigori Zepalin ), Sot Zepalin, 19. Jh.
Zepalin Kirill ( Kirill Zepalin ), Sot Zepalin, 19. Jh.
Zepalin Nikifor ( Nikifor Zepalin ), Sot Zepalin, 19. Jh.
Zepalin Sot ( Sot Zepalin ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Sot Zepalin, 19. Jh.
Zepalin Timofej   ( Timofej   Zepalin ), Fjodor Zepalin, 19. Jh.
Zepalin Tomofej ( Tomofej Zepalin ), Sot Zepalin, 19. Jh.
Zepliakow Fjodor  ( Fjodor  Zepliakow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Fjodor Zepalin, 19. Jh.
Zepliakow Fjodor  ( Fjodor  Zepliakow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Fjodor Zepalin, 19. Jh.
Zepliakow Fjodor  ( Fjodor  Zepliakow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Fjodor Zepalin, 19. Jh.
Zepliakow Fjodor  ( Fjodor  Zepliakow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Fjodor Zepalin, 19. Jh.
Zepliakow Sot ( Sot Zepliakow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Sot Zepalin, 19. Jh.
Zepmeisel Paul ( Paul Zepmeisel ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Zepner Gudrun, Frau ( Gudrun, Frau Zepner ), VEB  Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Zepner Ludwig ( Ludwig Zepner ), Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen; ; Staatliche Aktien-Gesellschaft für Baustoffe "Zement" Porzellan-Manufaktur Meißen; VEB Lichte; VEB  Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. / 21. Jh
Zepp Christian ( Christian Zepp ), Oud-Loosdrecht, 18. Jh.
Zeppa Mlle ( Mlle Zeppa ), Sèvres, 19. Jh.
Zeptner Ludwig ( Ludwig Zeptner ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Zerbe Friedrich ( Friedrich Zerbe ), Meißen, 20. Jh.
Zerbe Paul ( Paul Zerbe ), Kunstkeramischen Werkstatt Paul Zerbe; Porzellanmalerei Paul Zerbe, 20. Jh.
Zerbi Carlo ( Carlo Zerbi ), Porzellanfabrik Richard Ginori , 19. Jh.
Zerder  (  Zerder ), Wien, 18. Jh.
Zerfass Viktor ( Viktor Zerfass ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zergiebel Gottlieb ( Gottlieb Zergiebel ), Porzellanmalerei Gottlieb Zergiebel, 19. / 20. Jh.
Zergiebel Karl Friedrich (K. F., Karl) ( Karl Friedrich (K. F., Karl) Zergiebel ), Meißen, 19. / 20. Jh.
Zerhold Anna ( Anna Zerhold ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zernichow Catharine ( Catharine Zernichow ), Kopenhagen, 20. Jh.
Zerres Anna ( Anna Zerres ), Meißen, 19. Jh.
Zerres Ferdinand Rudolf (F. R.) ( Ferdinand Rudolf (F. R.) Zerres ), Meißen, 20. Jh.
Zerzawy  (  Zerzawy ), Vereinigte Porzellanfabriken Maierhöfen, vorm. Gebr. Benedikt, 20. Jh.
Zeschik Marie, Frl. ( Marie, Frl. Zeschik ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zeschinger Johann ( Johann Zeschinger ), Höchst, Fürstenberg, 18. Jh.
Zeschka Paul ( Paul Zeschka ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zeth Friedrich ( Friedrich Zeth ), Suhl, 19. / 20. Jh.
Zettel Ernst ( Ernst Zettel ), EPIAG Porzellanfabrik Dallwitz, 20. Jh.
Zettel Johann Georg ( Johann Georg Zettel ), Nymphenburg, 19. Jh.
Zettel Joseph ( Joseph Zettel ), Nymphenburg, 19. Jh.
Zettel Rudolf ( Rudolf Zettel ), EPIAG Zentrale, 20. Jh.
Zettl Aloisia ( Aloisia Zettl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zettl Anna I. ( Anna I. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Anna II. ( Anna II. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Anna III., Frau ( Anna III., Frau Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Anton I. ( Anton I. Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Zettl Anton II. ( Anton II. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Anton III. ( Anton III. Zettl ), Porzellanfabrik und Kaolinschlämmerei ALP Gesellschaft m.b.H., 20. Jh.
Zettl Anton IV. ( Anton IV. Zettl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zettl Antonia ( Antonia Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl August ( August Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther , 20. Jh.
Zettl August(e) ( August(e) Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Eduard ( Eduard Zettl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zettl Elias ( Elias Zettl ), Porzellanwarenhandlung Elias Zettl, 20. Jh.
Zettl Emilie I. ( Emilie I. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Emilie II., Frl. ( Emilie II., Frl. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Emma ( Emma Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Englbert ( Englbert Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Erna I., Frau ( Erna I., Frau Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Erna II. ( Erna II. Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Dallwitz, 20. Jh.
Zettl Ernestine ( Ernestine Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Ernst ( Ernst Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Dallwitz, 20. Jh.
Zettl Ferdinand ( Ferdinand Zettl ), Waldsassen, 20. Jh.
Zettl Franz ( Franz Zettl ), Porzellanmalerei und -warenhandlung Franz Zettl, 20. Jh.
Zettl Franz I. ( Franz I. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Franz II. ( Franz II. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Franz III. ( Franz III. Zettl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zettl Franziska ( Franziska Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Friede ( Friede Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Irma I. ( Irma I. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Johann ( Johann Zettl ), Selb, 20. Jh.
Zettl Josef ( Josef Zettl ), Porzellanfabrik und Kaolinschlämmerei ALP Gesellschaft m.b.H., 20. Jh.
Zettl Josef ( Josef Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Josef (Joseph) ( Josef (Joseph) Zettl ), Porzellanmalerei Adam Thomas, 20. Jh.
Zettl Julie I. ( Julie I. Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Zettl Julie II. ( Julie II. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Julius ( Julius Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Karl ( Karl Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
-19451945,2
Zettl Margarete ( Margarete Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Zettl Marianne, Frau ( Marianne, Frau Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Mathilde ( Mathilde Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Mina ( Mina Zettl ), Arzberg , 20. Jh.
Zettl Norbert ( Norbert Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Paula ( Paula Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Reinhold ( Reinhold Zettl ), Selb, 20. Jh.
Zettl Robert ( Robert Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Dallwitz, 20. Jh.
Zettl Rosa I. ( Rosa I. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Rosa II. ( Rosa II. Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zettl Rudolf ( Rudolf Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Zettl Rudolf ( Rudolf Zettl ), EPIAG Zentrale, 20. Jh.
Zettl Theresia ( Theresia Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zettl Theresia, Frl. ( Theresia, Frl. Zettl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zettl Wenzl ( Wenzl Zettl ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Zettl Wenzl ( Wenzl Zettl ), Waldsassen, 20. Jh.
Zettl Willibald ( Willibald Zettl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
-,194519452
Zettler E. G. (Gustav) ( E. G. (Gustav) Zettler ), Meißen, 19. / 20. Jh.
Zettler Franz Xaver ( Franz Xaver Zettler ), Mayer'sche Kunstanstalt, Kgl. Hofkunstanstalt und Glasmalerei; Institut für kirchliche Glasmalerei, Inh. F.X. Zettler; Glas- und Porzellanmalerei F.X. Zettler, 20. / 21. Jh
Zettler Lutz ( Lutz Zettler ), Porzellanfabrik Schönwald AG, 20. / 21. Jh
Zettlmeisel Karl ( Karl Zettlmeisel ), Selb , 20. Jh.
Zettlmeißl Anna ( Anna Zettlmeißl ), Selb, 20. Jh.
Zettlmeißl Elisabeth ( Elisabeth Zettlmeißl ), Selb, 20. Jh.
Zettlmeißl Franz I. ( Franz I. Zettlmeißl ), Selb, 20. Jh.
Zettlmeißl Franz II. (?) ( Franz II. (?) Zettlmeißl ), Selb, 20. Jh.
Zettlmeißl Grete ( Grete Zettlmeißl ), Selb, 20. Jh.
Zettlmeißl Marie ( Marie Zettlmeißl ), Selb, 20. Jh.
Zettner Friedrich ( Friedrich Zettner ), Weiden, 20. Jh.
Zettner Johann ( Johann Zettner ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 20. Jh.
Zetto Julius ( Julius Zetto ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zetzel Wilhelm ( Wilhelm Zetzel ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zetzl Josef ( Josef Zetzl ), Weiden, 20. Jh.
Zetzl Willi ( Willi Zetzl ), Selb, 20. Jh.
Zetzlmann Josef ( Josef Zetzlmann ), Weiden, 20. Jh.
Zeug Erdmann ( Erdmann Zeug ), Selb, 20. Jh.
Zeuner Erhart ( Erhart Zeuner ), Selb, 20. Jh.
Zeuner Petra ( Petra Zeuner ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen; Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen GmbH, 20. Jh.
Zeuner  Paul ( Paul Zeuner  ), Porzellanmalerei Paul Zeuner, 19. Jh.
Zeus Anna ( Anna Zeus ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeus Bartholomäus ( Bartholomäus Zeus ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeus Franz ( Franz Zeus ), Porzellanfabrik Waldsassen Bareuther & Co, 20. Jh.
Zeus Ludwig ( Ludwig Zeus ), Mitterteich, 20. Jh.
Zeus Maria ( Maria Zeus ), Selb, 20. Jh.
Zeuß Irmgard ( Irmgard Zeuß ), Weiden, 20. Jh.
Zeutius German ( German Zeutius ), Manufaktur Aluminia; Villeroy & Boch, 20. Jh.
Zeyer  (  Zeyer ), Porzellanmalerei Zeyer, 19. Jh.
Zeyß Bruno ( Bruno Zeyß ), Meißen, 20. Jh.
Zezimo Vincenzo ( Vincenzo Zezimo ), Sèvres, 19. Jh.
Zhám lová Ludmila ( Ludmila Zhám lová ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zho el Anna, Frl. ( Anna, Frl. Zho el ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zho el Franz I. ( Franz I. Zho el ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zho el Franz II. ( Franz II. Zho el ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zho el Josef ( Josef Zho el ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zho el Josef ( Josef Zho el ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zhorschl  Anna, Frl. ( Anna, Frl. Zhorschl  ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Zhorzel Wenzel ( Wenzel Zhorzel ), Pirkenhammer, 19. Jh.