Hauptinhalt

Porzellaner Zabel - Zdrafko

Zabel Hellmuth, Dr. ( Hellmuth, Dr. Zabel ), Porzellanfabrik Waldershof AG, 20. Jh.
Zabiegly Johann ( Johann Zabiegly ), Waldsassen, 20. Jh.
Zabransky Gisela ( Gisela Zabransky ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Zabransky Marianne, Frl. ( Marianne, Frl. Zabransky ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zabransky Wilhelmine ( Wilhelmine Zabransky ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zach  (  Zach ), Tschechisches Regierungskomissariat Elbogen, 20. Jh.
Zach Johann ( Johann Zach ), Weiden, 20. Jh.
Zach Miloslav ( Miloslav Zach ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zach Miroslav ( Miroslav Zach ), Stararolsky Porcelán N. P. (Altrohlauer Porzellanfabrik, Nationalunternehmen), Závod Stará Role  (Betriebsteil Altrohlau), 20. Jh.
Zachaire  (  Zachaire ), Sèvres, 18. Jh.
Zacharias Josef ( Josef Zacharias ), Weiden, 20. Jh.
Zacherl  (  Zacherl ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 19. / 20. Jh.
Zacho ijová Vlasta ( Vlasta Zacho ijová ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
á ková Ji ina ( Ji ina  á ková ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zadkine Ossip ( Ossip Zadkine ), Sèvres, 20. Jh.
Zäch Andreas ( Andreas Zäch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG; Porzellanfabrik Rosenthal AG , 20. Jh.
Zäch Anna ( Anna Zäch ), Selb, 20. Jh.
Zäch Barbara ( Barbara Zäch ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Zäch Franz ( Franz Zäch ), RIG Rosenthal-Isolatoren GmbH, 20. Jh.
Zäch Jette ( Jette Zäch ), RIG Rosenthal-Isolatoren GmbH (?), 20. Jh.
Zächenberger Josef ( Josef Zächenberger ), Neudeck, 18. Jh.
Zäner Anna ( Anna Zäner ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zänkel Michael ( Michael Zänkel ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zaepernick Hugo Oscar  ( Hugo Oscar  Zaepernick ), Porzellanfabrik F. Adolph Schumann; Berliner Porzellan-Manufaktur-Aktien-Gesellschaft, 19. Jh.
Zäubig Friedrich Paul ( Friedrich Paul Zäubig ), Meißen, 19. Jh.
Zäubig Paul ( Paul Zäubig ), Meißen, 20. Jh.
Zäuner Adolf ( Adolf Zäuner ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Zagler Andreas ( Andreas Zagler ), Waldsassen, 20. Jh.
Zagler Franz ( Franz Zagler ), Porzellanfabrik Muther & Mezger AG (Tirschenreuth), 20. Jh.
Zahalka Adalbert ( Adalbert Zahalka ), Rehau, 20. Jh.
Zahlfleisch Ferdinand ( Ferdinand Zahlfleisch ), Selb, 20. Jh.
Zahlten Franz ( Franz Zahlten ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahm Anton ( Anton Zahm ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahm Elsa ( Elsa Zahm ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahm Josef ( Josef Zahm ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahm Richard ( Richard Zahm ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahn  (  Zahn ), Porzellanmanufaktur Dörtenbach & Zahn, 18. Jh.
Zahn August Abraham ( August Abraham Zahn ), Meißen, 18. Jh.
Zahn Brigitte ( Brigitte Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Christian ( Christian Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Christiana ( Christiana Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn D. ( D. Zahn ), Porzellanmalerei D. Zahn, 19. Jh.
Zahn David ( David Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Emil ( Emil Zahn ), Glas- und Porzellanmalerei, Emaillierwerk Heené & Cayenz, 19. Jh.
Zahn Frieda ( Frieda Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Georg ( Georg Zahn ), Porzellanfabrik Schlottenhof GmbH, 21. Jh.
Zahn Hugo ( Hugo Zahn ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zahn Josef ( Josef Zahn ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Zahn Karl ( Karl Zahn ), Selb, 20. Jh.
Zahn Karl ( Karl Zahn ), Selb, 20. Jh.
Zahn Lieselotte, Fril. ( Lieselotte, Fril. Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Wilhelm ( Wilhelm Zahn ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zahn Wilhelm ( Wilhelm Zahn ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zahn Wolfgang ( Wolfgang Zahn ), Weiden, 20. Jh.
Zahn Wolfgang ( Wolfgang Zahn ), Porzellanfabrik Winterling (?), 20. Jh.
Zahner Anna ( Anna Zahner ), Rehau, 20. Jh.
Zahner Karl ( Karl Zahner ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?) (AG), 20. Jh.
Zahner Karl ( Karl Zahner ), Waldsassen, 20. Jh.
Zaho ik Wenzel ( Wenzel Zaho ik ), Ton- und Porzellanwarenhandlung Wenzel Zaho ik, 20. Jh.
Zahout Bartholomäus ( Bartholomäus Zahout ), Porzellanmalerei und -warenhandlung Bartholomäus Zahout, 20. Jh.
Zaja Ursula ( Ursula Zaja ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zajic Franz ( Franz Zajic ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zajíc Pavel ( Pavel Zajíc ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zajonz Georg ( Georg Zajonz ), Selb, 20. Jh.
Zak Michel ( Michel Zak ), Sèvres, 20. / 21. Jh.
ák Jan ( Jan  ák ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zakanitch Robert ( Robert Zakanitch ), Sèvres, 20. Jh.
áková Ji ina ( Ji ina  áková ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
áková V ra ( V ra  áková ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zalensky Lotte ( Lotte Zalensky ), Selb, 20. Jh.
Zalloni Cari ( Cari Zalloni ), Porzellanfabrik Altenkunstadt Karl Nehmzow GmbH & Co., 20. Jh.
Zambo Gundis ( Gundis Zambo ), Rosenthal AG, 21. Jh.
Zampach Alma ( Alma Zampach ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zampack Alma ( Alma Zampack ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zanbeck (?) Anna ( Anna Zanbeck (?) ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zanda Adalbert ( Adalbert Zanda ), Porzellanfabrik Köcher & Zanda (Lauda), 19. Jh.
Zanda Wwe. ( Wwe. Zanda ), Porzellanfabrik Köcher & Zanda (Lauda), 19. Jh.
Zander Louis ( Louis Zander ), Meißen, 19. Jh.
Zandt Anna ( Anna Zandt ), Weiden, 20. Jh.
Zandt Georg ( Georg Zandt ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Zandt Johann ( Johann Zandt ), Mitterteich, 20. Jh.
Zandt Josef ( Josef Zandt ), Selb, 20. Jh.
Zane Frederica ( Frederica Zane ), Federica Zane Studio d'Arte , 21. Jh.
Zangel Heinrich ( Heinrich Zangel ), Mitterteich, 20. Jh.
Zanini Marco ( Marco Zanini ), Rosenthal AG, 20. Jh.
Zankl Auguste ( Auguste Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zankl Erna ( Erna Zankl ), Verkaufsgesellschaft Haas & Czjzek KG, 20. Jh.
Zankl Ernst ( Ernst Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zankl Hildegard, Frl. ( Hildegard, Frl. Zankl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zankl Ida ( Ida Zankl ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Zankl Josef I. ( Josef I. Zankl ), Poschezauer Porzellanfabrik I.S. Maier & Comp., 20. Jh.
Zankl Josef II. ( Josef II. Zankl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zankl Josef III. ( Josef III. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zankl Karl ( Karl Zankl ), Elbogen, 19. Jh.
Zankl Marie I. ( Marie I. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zankl Marie II. ( Marie II. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zankl Marie III. ( Marie III. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zankl Marie IV. ( Marie IV. Zankl ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zankl Rudolf ( Rudolf Zankl ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Zankl Walter ( Walter Zankl ), Porzellanfabrik Heinzmann, Apfelbeck & Langl, 20. Jh.
Zanner Ursula ( Ursula Zanner ), Selb, 20. Jh.
Zant Martin ( Martin Zant ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Zao Wou-Ki ( Wou-Ki Zao ), Sèvres, 20. Jh.
Zapankow Fjodor  ( Fjodor  Zapankow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Fjodor Zepalin, 19. Jh.
Zapankow Sot ( Sot Zapankow ), Gebrüder Zepalin (Zepliakow, Zapankow, Fedjutschkow), Manufaktur Sot Zepalin, 19. Jh.
Zapf  (  Zapf ), Kloster Veilsdorf , 18. Jh.
Zapf  (  Zapf ), Wallendorf (?); Porzellanmalinstitut Carl Schmidt, 19. Jh.
Zapf Adam ( Adam Zapf ), Schönwald , 20. Jh.
Zapf Adam ( Adam Zapf ), Rehau, 20. Jh.
Zapf Adolf ( Adolf Zapf ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Zapf Alfons ( Alfons Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Amandus ( Amandus Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Andreas ( Andreas Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Andreas ( Andreas Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Anna ( Anna Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Anna I. ( Anna I. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Anna II. ( Anna II. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Bruno ( Bruno Zapf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zapf Christ. ( Christ. Zapf ), Wunsiedel (?), 20. Jh.
Zapf Christian ( Christian Zapf ), Wunsiedel, 20. Jh.
Zapf Christof ( Christof Zapf ), Arzberg (?); Wunsiedel (?), 20. Jh.
Zapf Emilie ( Emilie Zapf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zapf Ernst ( Ernst Zapf ), Wunsiedel, 20. Jh.
Zapf Erwin I. ( Erwin I. Zapf ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG , 20. Jh.
Zapf Erwin II. ( Erwin II. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Eva ( Eva Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Franz ( Franz Zapf ), Mitterteich, 20. Jh.
Zapf Franz ( Franz Zapf ), Suhl, 19. / 20. Jh.
Zapf Friedrich ( Friedrich Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Fritz ( Fritz Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Fritz ( Fritz Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Georg ( Georg Zapf ), Arzberg (?); Wunsiedel (?), 20. Jh.
Zapf Georg I. ( Georg I. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Georg II. ( Georg II. Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Georg III. (?) ( Georg III. (?) Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Hans ( Hans Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Hans ( Hans Zapf ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Zapf Heinz ( Heinz Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG; Porzellanfabrik "Schaubach Kunst", 20. Jh.
Zapf Herbert ( Herbert Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Johann Georg ( Johann Georg Zapf ), Kloster Veilsdorf, 18. Jh.
Zapf Johann Georg jun. (Georg) ( Johann Georg jun. (Georg) Zapf ), Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co. AG, 20. Jh.
Zapf Johann Georg sen.  (Josef) ( Johann Georg sen.  (Josef) Zapf ), Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co. OHG, 19. / 20. Jh.
Zapf Josef ( Josef Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Karl ( Karl Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Karl ( Karl Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Karl (?) ( Karl (?) Zapf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zapf Kurt ( Kurt Zapf ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Zapf Magdalena ( Magdalena Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Marg. ( Marg. Zapf ), Schönwald , 20. Jh.
Zapf Marie ( Marie Zapf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zapf Marie ( Marie Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Nikolaus ( Nikolaus Zapf ), Rehau, 20. Jh.
Zapf Otto ( Otto Zapf ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Zapf Robert ( Robert Zapf ), Rehau, 20. Jh.
Zapf Rudolf ( Rudolf Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Rudolf ( Rudolf Zapf ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zapf Sofian ( Sofian Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Thomas ( Thomas Zapf ), Waldsassen, 20. Jh.
Zapf Walter ( Walter Zapf ), Schönwald, 20. Jh.
Zapf Waltraut ( Waltraut Zapf ), Selb, 20. Jh.
Zapf Wilhelmine ( Wilhelmine Zapf ), Mitterteich, 20. Jh.
Zapfe Martina ( Martina Zapfe ), VEB Porzellanmanufaktur Plaue; Porzellanfabrik Tettau GmbH - Porzellanmanufactur Plaue, 20. / 21. Jh
Zapfe Richard ( Richard Zapfe ), Schumann & Schreider, Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zapff Paul ( Paul Zapff ), Suhl, 19. / 20. Jh.
Zapff Paul ( Paul Zapff ), Porzellanfabrik Winterling (?); Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla  (?), 20. Jh.
Zapfl Andreas I. ( Andreas I. Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Andreas II. (?) ( Andreas II. (?) Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Anna ( Anna Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Georg ( Georg Zapfl ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (?), 20. Jh.
Zapfl Hannelore ( Hannelore Zapfl ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zapfl Hans ( Hans Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Irmgard ( Irmgard Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Johann ( Johann Zapfl ), Selb, 20. Jh.
Zapfl Jürgen ( Jürgen Zapfl ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zapletalová Marie ( Marie Zapletalová ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zapp Felicitas, Frl. ( Felicitas, Frl. Zapp ), Selb; Valkenswaard, 20. Jh.
Zappe Gustav ( Gustav Zappe ), Glas- und Porzellanmalerei Gustav Zappe & Karl Resch; Glas- und Porzellanmalerei  Gustav Zappe , 20. Jh.
Zappe Gustav ( Gustav Zappe ), Meißen, 19. Jh.
Zappe Jobst Ignatz ( Jobst Ignatz Zappe ), Schlaggenwald, 19. Jh.
Zappe Johann ( Johann Zappe ), Pirkenhammer, Schlaggenwald, 19. Jh.
Zapum Max ( Max Zapum ), Selb , 20. Jh.
Zapum Moritz ( Moritz Zapum ), Selb , 20. Jh.
Zaremba J. ( J. Zaremba ), Cmielow, 20. Jh.
Zaremba Max ( Max Zaremba ), Selb, 20. Jh.
Zaretzky Erhard ( Erhard Zaretzky ), Selb, 20. Jh.
Zaretzky Heinz ( Heinz Zaretzky ), Selb, 20. Jh.
Zaretzky Hildegrad ( Hildegrad Zaretzky ), Selb, 20. Jh.
Zarmd Anna, Frau ( Anna, Frau Zarmd ), Bohemia, Keramische Werke AG, 20. Jh.
Zarra Francesco ( Francesco Zarra ), Capodimonte, 18. Jh.
Zaruba Anna ( Anna Zaruba ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Záruba Karel ( Karel Záruba ), Stararolsky Porcelán N. P. (Altrohlauer Porzellanfabrik, Nationalunternehmen), Závod Stará Role  (Betriebsteil Altrohlau), 20. Jh.
Zarybnicá Ji ina ( Ji ina Zarybnicá ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zarybnick  Vlad.(imír) ( Vlad.(imír) Zarybnick  ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Zascha Josef ( Josef Zascha ), Wien; Porzellan- und Emailmalerei Jos. Zasche, 19. Jh.
Zasche Josef ( Josef Zasche ), Wien; Porzellan- und Emailmalerei Jos. Zasche, 20. Jh.
Zasche Josephine ( Josephine Zasche ), Porzellan- und Emailmalerei Jos. Zasche, 19. Jh.
Zasche Theo ( Theo Zasche ), Porzellan- und Emailmalerei Jos. Zasche, 19. Jh.
Zaschka Ernst ( Ernst Zaschka ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zaschke Elisabeth (Elisa), Frl. ( Elisabeth (Elisa), Frl. Zaschke ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Zaschke Elise ( Elise Zaschke ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Zastrow Otto ( Otto Zastrow ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zatiranda H. ( H. Zatiranda ), Porzellanmaler H. Zatiranda, 19. Jh.
Zatsch Philipp Leberecht ( Philipp Leberecht Zatsch ), Gera, Gießhübel, Pirkenhammer, 19. Jh.
Zatschka Adam ( Adam Zatschka ), Selb , 20. Jh.
Zatschka Anton ( Anton Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG, 20. Jh.
Zatschka Christian ( Christian Zatschka ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla , 20. Jh.
Zatschka Johann ( Johann Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG, 20. Jh.
Zatschka Karl I. ( Karl I. Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG, 20. Jh.
Zatschka Karl II. ( Karl II. Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Zatschka Mathias ( Mathias Zatschka ), Selb, 20. Jh.
Zatschka Matthäus ( Matthäus Zatschka ), Porzellanfabrik Schönwald  AG, 20. Jh.
Zatschka Matthäus ( Matthäus Zatschka ), Selb, 20. Jh.
Zatschker Georg ( Georg Zatschker ), Schumann & Schreider Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zatschker Mathias ( Mathias Zatschker ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Zauli Carlo ( Carlo Zauli ), Rosenthal AG, 20. / 21. Jh.
Zaumseil Joachim ( Joachim Zaumseil ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zaumzelt Walther ( Walther Zaumzelt ), Rehau, 20. Jh.
Zauner I. ( I. Zauner ), Wien, 19. Jh.
Zauner II. ( II. Zauner ), Wien, 19. Jh.
Zaus Adam ( Adam Zaus ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG , 20. Jh.
Zaus Georg ( Georg Zaus ), Porzellanfabrik Schirnding AG, 20. Jh.
Zaus Heinrich ( Heinrich Zaus ), Schumann & Schreider, Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zaus Karl ( Karl Zaus ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20. Jh.
Zaus Karl jun. ( Karl jun. Zaus ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zaus Karl sen. ( Karl sen. Zaus ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zaus Kath.(arina) ( Kath.(arina) Zaus ), Porzellanfabrik Schirnding AG, 20. Jh.
Zaus Margarete ( Margarete Zaus ), Porzellanfabrik Schirnding AG, 20. Jh.
Zauss Hans ( Hans Zauss ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Zauß Anna ( Anna Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Zauß Christian ( Christian Zauß ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zauß Christian ( Christian Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Zauß Franz ( Franz Zauß ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zauß Hans ( Hans Zauß ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Zauß Hans ( Hans Zauß ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zauß Hans I. ( Hans I. Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zauß Hans II. ( Hans II. Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zauß Heinrich ( Heinrich Zauß ), Schumann & Schreider Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Zauß Johann ( Johann Zauß ), Porzellanfabrik Gebrüder Winterling, 20. Jh.
Zauß Johann ( Johann Zauß ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Zauß Karl jun. ( Karl jun. Zauß ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zauß Karl sen. ( Karl sen. Zauß ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zauß Willi ( Willi Zauß ), Marktleuthen, 20. Jh.
Zauzich Theodor ( Theodor Zauzich ), Marktredwitz, 20. Jh.
Zbrozek Jan ( Jan Zbrozek ), Cmielów, 18. Jh.
Zdekauer Alice von, Frl. ( Alice von, Frl. Zdekauer ), Altrohlauer Porzellanfabrik Moritz Zdekauer KG, 19. / 20. Jh.
Zdekauer Gabriele von ( Gabriele von Zdekauer ), Altrohlauer Porzellanfabrik Moritz Zdekauer KG, 19. / 20. Jh.
Zdekauer Karl Ritter von Dr. ( Karl Ritter von Dr. Zdekauer ), Altrohlauer Porzellanfabrik Moritz Zdekauer KG, 19./ 20.Jh.
Zdekauer Marianne von, Frl. ( Marianne von, Frl. Zdekauer ), Altrohlauer Porzellanfabrik Moritz Zdekauer KG, 19. / 20. Jh.
Zdrafko Anton ( Anton Zdrafko ), KPM Berlin, 20. Jh.