Hauptinhalt

Porzellaner Lanauze - Latteur

Lancrenon Joseph Ferdinand ( Joseph Ferdinand Lancrenon ), Sèvres, 19. Jh.
Land Heinz ( Heinz Land ), Mitterteich, 20. Jh.
Land Hildegard ( Hildegard Land ), Marktredwitz, 20. Jh.
Land Willy ( Willy Land ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landa Adalbert ( Adalbert Landa ), Dallwitz, Klum, 19. Jh.
-19451945,2
Landa Wwe. ( Wwe. Landa ), Porzellanfabrik Köcher & Zanda (Lauda), 19. Jh.
Landais Marcelle, Mme ( Marcelle, Mme Landais ), Sèvres, 20. Jh.
Landais Marie-Marguerite, Mlle ( Marie-Marguerite, Mlle Landais ), Atelier Marie-Marguerite Landais, 19. Jh.
Landeck Fritz ( Fritz Landeck ), Waldenburg, 20. Jh.
Landendörfer Adolf ( Adolf Landendörfer ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landendörfer Johann (genannt Hans) ( Johann (genannt Hans) Landendörfer ), Porzellanfabrik F. Thomas, 20. Jh.
Lander Jenny, Miss ( Jenny, Miss Lander ), Worcester, 20. Jh.
Lander Mabel, Miss ( Mabel, Miss Lander ), Worcester, 20. Jh.
Landgraf  (  Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf  (  Landgraf ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher G.m.b.H. (?), 19. / 20. Jh.
Landgraf Adolf ( Adolf Landgraf ), Weiden, 20. Jh.
Landgraf Adolf ( Adolf Landgraf ), Arzberg, 20. Jh.
Landgraf Albert I. ( Albert I. Landgraf ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Albert II. (?) ( Albert II. (?) Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Anna ( Anna Landgraf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Landgraf Anna ( Anna Landgraf ), Weiden, 20. Jh.
Landgraf Anna ( Anna Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Anton ( Anton Landgraf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Landgraf Babette ( Babette Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Bernhard ( Bernhard Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Christian ( Christian Landgraf ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Christof ( Christof Landgraf ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Christof ( Christof Landgraf ), Arzberg, 20. Jh.
Landgraf Eduard ( Eduard Landgraf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Landgraf Eduard ( Eduard Landgraf ), Marktleuthen, 20. Jh.
Landgraf Eduard ( Eduard Landgraf ), Porzellanfabrik Schirnding AG, 20. Jh.
Landgraf Eduard I. ( Eduard I. Landgraf ), Porzellanfabrik Jaeger & Co., 20. Jh.
Landgraf Eduard II. ( Eduard II. Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Ernst ( Ernst Landgraf ), Porzellanfabrik Christian Seltmann GmbH, 20. Jh.
Landgraf Franz I. ( Franz I. Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Franz II. (?) ( Franz II. (?) Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Frieda ( Frieda Landgraf ), Porzellanfabrik Christian Seltmann GmbH (?), 20. Jh.
Landgraf Fritz (Friedrich) ( Fritz (Friedrich) Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf G. ( G. Landgraf ), Royal Crown Derby; KPM Berlin, 19. Jh.
Landgraf Georg ( Georg Landgraf ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Landgraf Georg ( Georg Landgraf ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Gottlieb ( Gottlieb Landgraf ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Gustav ( Gustav Landgraf ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Hans ( Hans Landgraf ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Landgraf Hans I. ( Hans I. Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Hans II. ( Hans II. Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Heinrich ( Heinrich Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Herbert ( Herbert Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Hermann ( Hermann Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Ilse ( Ilse Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Johann ( Johann Landgraf ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Landgraf Johann ( Johann Landgraf ), Weiden, 20. Jh.
Landgraf Johann Friedrich ( Johann Friedrich Landgraf ), Porzellanfabrik Friedrich Christian Greiner (Rauenstein) , 18. Jh.
Landgraf Johann I. ( Johann I. Landgraf ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Johann I. ( Johann I. Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Johann II. ( Johann II. Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Johann II. ( Johann II. Landgraf ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Johann III. ( Johann III. Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Johann IV. ( Johann IV. Landgraf ), Selb (?), 20. Jh.
Landgraf Josef ( Josef Landgraf ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Landgraf Josef ( Josef Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Justina ( Justina Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Karl ( Karl Landgraf ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Karl ( Karl Landgraf ), Porzellanfabrik Christoph Krautheim & Adelberg, 19. Jh.
Landgraf Ludwig ( Ludwig Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraf Margarete ( Margarete Landgraf ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Maria ( Maria Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Marie ( Marie Landgraf ), Weiden, 20. Jh.
Landgraf Max I. ( Max I. Landgraf ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landgraf Max II. (?) ( Max II. (?) Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Max III. ( Max III. Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Michael ( Michael Landgraf ), Selb, 20. Jh.
Landgraf Otto ( Otto Landgraf ), Porzelanfabrik F. Thomas (Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG); Porzellanfabrik Waldershof AG (Porzellanfabrik Rosenthal AG); Kunstabteilung Selb (Porzellanfabrik Rosenthal & Co. AG); Rosenthal AG                                                                                              , 20. Jh.
Landgraf Paula ( Paula Landgraf ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Landgraf Rolf ( Rolf Landgraf ), RIG Rosenthal-Isolatoren GmbH, 20. Jh.
Landgraf Rudolf ( Rudolf Landgraf ), Porzellanfabrik F. Thomas, 20. Jh.
Landgraf Siegfried ( Siegfried Landgraf ), Porzellanfabrik Tirschenreuth (Lorenz Hutschenreuther A.-G.), 20. Jh.
Landgraf Wilhelm ( Wilhelm Landgraf ), Marktredwitz, 20. Jh.
Landgraff G. ( G. Landgraff ), Porzellanfabrik Brown-Westhead; Derby, 19. Jh.
Landgren Per-Olof  ( Per-Olof  Landgren ), Gustavsbergs Porslinsfabrik, 20. Jh.
Landmann Helene ( Helene Landmann ), Waldenburg, 20. Jh.
Landmann Karl Rudolf ( Karl Rudolf Landmann ), Gera, 19. Jh.
Landolfi Giuseppe ( Giuseppe Landolfi ), Porzellanmalerei Giuseppe Landolfi, 19. Jh.
Landon Charles Paul, jeune ( Charles Paul, jeune Landon ), Sèvres, 19. Jh.
Landon Daniel ( Daniel Landon ), Sèvres, 20. Jh.
Landon Walter ( Walter Landon ), Porzellanmanufaktur Doulton, 19. / 20. Jh.
Landowsky Paul Maximilien ( Paul Maximilien Landowsky ), Sèvres, 20. Jh.
Landqvist Jan-Olof (Jan) ( Jan-Olof (Jan) Landqvist ), Gustavsbergs Porslinsfabrik, 20. Jh.
Landray  (  Landray ), Atelier Landray, 19. Jh.
Landry  (  Landry ), Lorient, 19. Jh. (?)
Landry  (  Landry ), Sèvres, 20. Jh.
Landry Adolphe ( Adolphe Landry ), Sèvres, 19. Jh.
Landry aînè ( aînè Landry ), Sèvres, 18. Jh.
Landry Alexis, père ( Alexis, père Landry ), Sèvres, 18. / 19. Jh.
Landry Eugène-Auguste ( Eugène-Auguste Landry ), Atelier Eugène-Auguste Landry, 19. Jh.
Landry Félix ( Félix Landry ), Atelier Félix Landry, 19. Jh.
Landry fils I. ( fils I. Landry ), Sèvres, 18. Jh.
Landry fils II. ( fils II. Landry ), Sèvres, 18. Jh.
Landry Jean Alexis, fils ( Jean Alexis, fils Landry ), Sèvres, 18. / 19. Jh.
Landry jeune ( jeune Landry ), Sèvres, 18. Jh.
Landry  A. ( A. Landry  ), Porzellanbetrieb A.Landry, 19. Jh. (?)
Landseer Edwin, Sir ( Edwin, Sir Landseer ), Porzellanmanufaktur Minton, 19. Jh.
Landshut Therese ( Therese Landshut ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Landskron Anton ( Anton Landskron ), Wien, 18. Jh.
Landsmann Helene ( Helene Landsmann ), Waldenburg, 20. Jh.
Landstorfer Albert ( Albert Landstorfer ), Mitterteich, 20. Jh.
Landstorfer Melanie ( Melanie Landstorfer ), Weiden, 20. Jh.
Lane Albert (Bert) ( Albert (Bert) Lane ), Worcester, 20. Jh. (?)
Laner  (  Laner ), Porzellanfabrik Daudin et Laner, 20. Jh.
Laner  (  Laner ), Porzellanfabrik Laner et Daudin, 20. Jh.
Lanessan Clémentiene de ( Clémentiene de Lanessan ), Atelier Clémentiene de Lanessan, 19. Jh.
Laneuville de, Mlle ( de, Mlle Laneuville ), Sèvres, 19. Jh.
Lanfrey Claude françois ( Claude françois Lanfrey ), Niederweiler, 19. Jh.
Lang  (  Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang  (  Lang ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Lang  (  Lang ), Porzellanmalerei Lang & Krause, 19. Jh.
Lang  (  Lang ), Porzellanmalerei Lang & Plass, 19. Jh.
Lang  (  Lang ), Schönwald, 20. Jh.
Lang  (  Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang  (  Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang  (  Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang  (  Lang ), Puppenstudio Ursula Lang, 21. Jh.
Lang Adam ( Adam Lang ), Selb, Selb-Plößberg, 20. Jh.
Lang Adam ( Adam Lang ), Arzberg, 20. Jh.
Lang Adolf ( Adolf Lang ), Marktleuthen, 20. Jh.
Lang Adolf ( Adolf Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Adolf ( Adolf Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Adolf ( Adolf Lang ), Porzellanfabrik Schlottenhof GmbH (?), 20. Jh.
Lang Adolf ( Adolf Lang ), Porzellanfabrik Winterling, 20. Jh.
Lang Adolf Christian ( Adolf Christian Lang ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher GmbH (AG), 20. Jh.
Lang Adolf I. ( Adolf I. Lang ), Selb; Selb-Plößberg, 20. Jh.
Lang Adolf II. ( Adolf II. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Alex (Alexander) ( Alex (Alexander) Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Alexander ( Alexander Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Alfons ( Alfons Lang ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20.Jh.
Lang Alfred ( Alfred Lang ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Lang Alfred ( Alfred Lang ), Schumann & Schreider, Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH, 20. Jh.
Lang Alfred ( Alfred Lang ), Mitterteich, 20. Jh.
Lang Alfred ( Alfred Lang ), Wunsiedel, 20.Jh.
Lang Alfred ( Alfred Lang ), Selb-Plößberg, 20.Jh.
Lang Andreas ( Andreas Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Lang Andreas ( Andreas Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Andreas ( Andreas Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Anna ( Anna Lang ), Arzberg, 20. Jh.
Lang Anna ( Anna Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Anna ( Anna Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Anna I. ( Anna I. Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Lang Anna I. ( Anna I. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Anna II. ( Anna II. Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Lang Anna II. ( Anna II. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Anna, Frau ( Anna, Frau Lang ), Porzellanfabrik Winterling (?), 20. Jh.
Lang Anton ( Anton Lang ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20.Jh.
Lang Anton ( Anton Lang ), Budau, 19. Jh.
Lang Anton I. ( Anton I. Lang ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Lang Anton II. ( Anton II. Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Lang Anton Wilhelm Bernhard ( Anton Wilhelm Bernhard Lang ), Meißen, 19. Jh.
Lang Anton Wilhelm Bernhard ( Anton Wilhelm Bernhard Lang ), Meißen, 19. Jh.
Lang Arthur ( Arthur Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Lang August ( August Lang ), Porzellanmalerei August Lang, 20. Jh.
Lang Bernhard ( Bernhard Lang ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20.Jh.
Lang Bernhard I. ( Bernhard I. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Bernhard II. ( Bernhard II. Lang ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Lang Bernhard III. (?) ( Bernhard III. (?) Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Bernhard IV. ( Bernhard IV. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Berta ( Berta Lang ), Porzellanfabrik Heinrich & Co. , 20. Jh.
Lang Berta I. ( Berta I. Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Berta II. ( Berta II. Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Bruno ( Bruno Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Carl (Karl) ( Carl (Karl) Lang ), Porzellanfabrik Weiden Gebrüder Bauscher AG; Keramische Rohstoffwerke GmbH, 20. Jh.
Lang Christian ( Christian Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Christian ( Christian Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Christian ( Christian Lang ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla (?), 20. Jh.
Lang Christian I. ( Christian I. Lang ), Selb-Plößberg, 20. Jh.
Lang Christian II. ( Christian II. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Christiana ( Christiana Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Lang Christiane (Christiana) ( Christiane (Christiana) Lang ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Lang Damian ( Damian Lang ), Schlaggenwald, 19. Jh.
Lang Edith ( Edith Lang ), Porzellanfabrik Heinzmann, Apfelbeck & Langl, 20. Jh.
Lang Eduard ( Eduard Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Eduard ( Eduard Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Elsa ( Elsa Lang ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Lang Emil ( Emil Lang ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla (?), 20. Jh.
Lang Engelbert ( Engelbert Lang ), Waldsassen, 20. Jh.
Lang Erika ( Erika Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Ernestine ( Ernestine Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Ernestine I. ( Ernestine I. Lang ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Lang Ernestine II. ( Ernestine II. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Ernst I. ( Ernst I. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Ernst II. ( Ernst II. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Ernst III. (?) ( Ernst III. (?) Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Ernst Maria ( Ernst Maria Lang ), Rosenthal AG, 20. Jh.
Lang Franz ( Franz Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG; Verkaufsgesellschaft Haas & Czjzek KG, 20. Jh.
Lang Franz ( Franz Lang ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Lang Franz ( Franz Lang ), Rehau, 20. Jh.
Lang Franz ( Franz Lang ), Budau, 19. Jh.
Lang Franz ( Franz Lang ), Waldsassen, 20. Jh.
Lang Franz I. ( Franz I. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Franz II. (?) ( Franz II. (?) Lang ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Lang Franz Josef I. ( Franz Josef I. Lang ), Schlaggenwald, 19. Jh.
Lang Franz Josef II. ( Franz Josef II. Lang ), Pirkenhammer, 19. jh.
Lang Franziska ( Franziska Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Frieda ( Frieda Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Lang Frieda ( Frieda Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Friedrich ( Friedrich Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Friedrich (Fritz) ( Friedrich (Fritz) Lang ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Lang Fritz ( Fritz Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Fritz I. ( Fritz I. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Fritz II. ( Fritz II. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Georg ( Georg Lang ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Lang Georg ( Georg Lang ), Rehau, 20. Jh.
Lang Georg ( Georg Lang ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher G.m.b.H. (?) (AG), 20. Jh.
Lang Georg ( Georg Lang ), Porzellanfabrik Tirschenreuth (Lorenz Hutschenreuther A.-G.), 20. Jh.
Lang Georg I. ( Georg I. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Georg I. ( Georg I. Lang ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20.Jh.
Lang Georg II. ( Georg II. Lang ), Selb, Selb-Plößberg, 20. Jh.
Lang Georg II. ( Georg II. Lang ), Porzellanfabrik Retsch & Cie. (?), 20.Jh.
Lang Gerhard ( Gerhard Lang ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20.Jh.
Lang Hans I. ( Hans I. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Hans I. ( Hans I. Lang ), Porzellanfabrik Schönwald AG, 20. Jh.
Lang Hans I. ( Hans I. Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Hans I. ( Hans I. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Hans I. ( Hans I. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Hans II. ( Hans II. Lang ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 19. / 20. Jh.
Lang Hans II. ( Hans II. Lang ), Schönwald; Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Lang Hans II. ( Hans II. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Hans II. ( Hans II. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Hans II. (?) ( Hans II. (?) Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Hans III. (?) ( Hans III. (?) Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Hans-Dieter ( Hans-Dieter Lang ), Porzellanmanfaktur Irmgard Lang, Porzellanfabrik, 20. / 21. Jh.
Lang Hedwig ( Hedwig Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Heinrich ( Heinrich Lang ), Porzellanmanufaktur Lorenz Hutschenreuther AG; KPM Berlin, 19. / 20. Jh.
Lang Heinrich ( Heinrich Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Heinrich ( Heinrich Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Heinrich ( Heinrich Lang ), Waldsassen, 20. Jh.
Lang Heinrich ( Heinrich Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Heinrich ( Heinrich Lang ), Porzellanfabrik Schirnding AG (?), 20. Jh.
Lang Heinrich ( Heinrich Lang ), Porzellanfabrik Winterling, 20. Jh.
Lang Helmut ( Helmut Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Herbert ( Herbert Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Herbert ( Herbert Lang ), Wunsiedel, 20.Jh.
Lang Hermann ( Hermann Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Hermann ( Hermann Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Hermine I. ( Hermine I. Lang ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Lang Hermine II. ( Hermine II. Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Lang Hildegard ( Hildegard Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Hubert ( Hubert Lang ), Selb; Porzellanfabrik Bareuther AG, 20. Jh.
Lang Hubert Nikolaus ( Hubert Nikolaus Lang ), Porzellanfabrik Rosenthal AG, 20.Jh.
Lang Irmgard ( Irmgard Lang ), Porzellanmanfaktur Irmgard Lang, 20. / 21. Jh.
Lang J. ( J. Lang ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Lang Jakob ( Jakob Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Jakob I. ( Jakob I. Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Jakob II. ( Jakob II. Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Jan ( Jan Lang ), Thunská továrna na porcelán n. p. Dalovice (Thunsche Porzellanfabrik, Nationalunternehmen, Betriebsteil Dallwitz), 20. Jh.
Lang Jean ( Jean Lang ), Porzellanfabrik Jean Lang, 19. Jh.
Lang Joachim ( Joachim Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Johann ( Johann Lang ), Selb; Selb-Plößberg, 20. Jh.
Lang Johann ( Johann Lang ), Schlaggenwald, 19. Jh.
Lang Johann ( Johann Lang ), Schlaggenwald, 19. Jh.
Lang Johann ( Johann Lang ), Waldsassen, 20. Jh.
Lang Johann ( Johann Lang ), Mitterteich, 20. Jh.
Lang Johann ( Johann Lang ), Wunsiedel, 20.Jh.
Lang Johann I. ( Johann I. Lang ), Porzellanfabrik Schönwald AG, 20. Jh.
Lang Johann I. ( Johann I. Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau (?), 20. Jh.
Lang Johann I. ( Johann I. Lang ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher G.m.b.H. (?), 20. Jh.
Lang Johann I. ( Johann I. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Johann I. (?) ( Johann I. (?) Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Johann II. ( Johann II. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Johann II. ( Johann II. Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Johann II. (?) ( Johann II. (?) Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Johann II. (?) ( Johann II. (?) Lang ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla (?), 20. Jh.
Lang Johann II. (?) ( Johann II. (?) Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Johann III. ( Johann III. Lang ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Lang Johann III. (?) ( Johann III. (?) Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Johann IV. ( Johann IV. Lang ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf., 20. Jh.
Lang Johann Martin Stephan ( Johann Martin Stephan Lang ), Frankenthal; Kassel (?), 18. jh.
Lang Johann Michael Thomas ( Johann Michael Thomas Lang ), Ludwigsburg, 18. Jh.
Lang Johann V. ( Johann V. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Josef ( Josef Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Josef ( Josef Lang ), Porzellanfabrik Tirschenreuth (Lorenz Hutschenreuther A.-G.), 20. Jh.
Lang Josef I. ( Josef I. Lang ), EPIAG Porzellanfabrik Pirkenhammer, 20. Jh.
Lang Josef I. ( Josef I. Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Lang Josef I. ( Josef I. Lang ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Lang Josef Ignaz ( Josef Ignaz Lang ), Steingutfabrik Smichov; K.k. priv. Porzellan- und Tonwarenfabrik Smichov, 18. Jh.
Lang Josef II. ( Josef II. Lang ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Lang Josef II. ( Josef II. Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Lang Josef II. ( Josef II. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Josef III. ( Josef III. Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Lang Julie ( Julie Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Lang Julie ( Julie Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Lang Käthi ( Käthi Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Karl ( Karl Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Lang Karl ( Karl Lang ), Schönwald, 20. Jh.
Lang Karl ( Karl Lang ), Verkaufsgesellschaft Haas & Czjzek KG, 20. Jh.
Lang Karl ( Karl Lang ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Lang Karl ( Karl Lang ), Porzellanmanfaktur Irmgard Lang, Porzellanfabrik, 20. / 21. Jh.
Lang Karl ( Karl Lang ), Mitterteich, 20. Jh.
Lang Karl ( Karl Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Karl I. ( Karl I. Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Lang Karl I. ( Karl I. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Karl I. ( Karl I. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Karl I. ( Karl I. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Karl II. ( Karl II. Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Lang Karl II. ( Karl II. Lang ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Lang Karl II. ( Karl II. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Karl II. (?) ( Karl II. (?) Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Karl III. ( Karl III. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Karl III. ( Karl III. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Karl IV. ( Karl IV. Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Karl IV. (?) ( Karl IV. (?) Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Karlheinz ( Karlheinz Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Karoline ( Karoline Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Lang Konrad ( Konrad Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Lisbeth I. ( Lisbeth I. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Lisbeth II. ( Lisbeth II. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Lisette ( Lisette Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Lisette ( Lisette Lang ), Arzberg, 20. Jh.
Lang Lorenz ( Lorenz Lang ), Schönwald, 20. Jh.
Lang Lorenz ( Lorenz Lang ), KPM Berlin, 19. / 20. Jh.
Lang Lotte ( Lotte Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Ludwig I. ( Ludwig I. Lang ), Mitterteich, 20. Jh.
Lang Ludwig II. ( Ludwig II. Lang ), Mitterteich, 20. Jh.
Lang Margarete (Margareta) ( Margarete (Margareta) Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Marianne, Frl. ( Marianne, Frl. Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Lang Marie ( Marie Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Lang Marie ( Marie Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Max ( Max Lang ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Lang Max ( Max Lang ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla (?), 20. Jh.
Lang Max ( Max Lang ), Suhl, 19. / 20. Jh.
Lang Max ( Max Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Max ( Max Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Max I. ( Max I. Lang ), Porzellanfabrik Weiden, Gebr. Bauscher G.m.b.H. (AG), 20. Jh.
Lang Max II. (?) ( Max II. (?) Lang ), Weiden, 20. Jh.
Lang Michael ( Michael Lang ), Porzellanfabrik Wolfram, 20. Jh.
Lang Michael ( Michael Lang ), Porzellanmalerei Michael Rauch, 19. / 20. Jh.
Lang Michael I. ( Michael I. Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Michael II. (?) ( Michael II. (?) Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Nikolaus (Nikol) ( Nikolaus (Nikol) Lang ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Lang Otto ( Otto Lang ), Mitterteich, 20. Jh.
Lang Paul ( Paul Lang ), EPIAG Porzellanfabrik Pirkenhammer, 20. Jh.
Lang Paul ( Paul Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Paul I. (?) ( Paul I. (?) Lang ), Porzellanmanufaktur Rudolf Wächter, 20. Jh.
Lang Paul II. ( Paul II. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Paul III. ( Paul III. Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Paulus ( Paulus Lang ), Porzellanfabrik Oscar Schaller & Co. Nachf. (?), 20. Jh.
Lang peter ( peter Lang ), Nymphenburg, 18. Jh.
Lang Richard ( Richard Lang ), Vertretung für keramische Dekorationsartikel und Dentalbedarf, Inh. Richard Lang, 20. Jh.
Lang Robert ( Robert Lang ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla (?), 20. Jh.
Lang Ruth ( Ruth Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Sofie ( Sofie Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Theresia ( Theresia Lang ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Lang Trinette ( Trinette Lang ), Selb, 20. Jh.
Lang Vitus ( Vitus Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Walter ( Walter Lang ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Lang Walter ( Walter Lang ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Lang Wenzel ( Wenzel Lang ), Porzellanmalerei Wenzel Lang, 20. Jh.
Lang Wilhelm ( Wilhelm Lang ), Porzellanfabrik Lorenz Hutschenreuther AG, 20. Jh.
Lang Wilhelm ( Wilhelm Lang ), Marktredwitz, 20. Jh.
Lang Willi ( Willi Lang ), Gebr. Winterling, Porzellanfabrik Röslau, 20. Jh.
Lang Willibald ( Willibald Lang ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Langau  (  Langau ), Sèvres, 18. Jh.
Langbein C. ( C. Langbein ), Porzellanmalinstitut Carl Schmidt, 19. Jh.
Langbein Fr. ( Fr. Langbein ), Porzellanmalerei G. Pauli & Co. (Fr. Langbein), 19. Jh.
Langbein Franklin ( Franklin Langbein ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Langbein Johannes ( Johannes Langbein ), Porzellanfabrik Friedrich Christian Greiner (& Söhne), 18. / 19. Jh.
Langbein Ludwig ( Ludwig Langbein ), Weiden, 20. Jh.
Lange  (  Lange ), Limoges, 18. Jh.
Lange  (  Lange ), Gera, 18. / 19. Jh.
Lange Amalie ( Amalie Lange ), Meißen, 19. Jh.
Lange Amalie Auguste ( Amalie Auguste Lange ), Meißen, 19. Jh.
Lange Anna ( Anna Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 20. Jh.
Lange Anton ( Anton Lange ), Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 20. Jh.
Lange Anton ( Anton Lange ), Porzellanmalerei Ant. Lange, 19. Jh.
Lange Arthur ( Arthur Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lange Carl O. ( Carl O. Lange ), Westfälische Porzellan- und Glasmanufactur Schulte & Wenning; Porzellanmalerei Schulte & Wenning, 19. / 20. Jh.
Lange Christian Heinrich ( Christian Heinrich Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 19. Jh.
Lange E. F. ( E. F. Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lange E. F. L. ( E. F. L. Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lange Elfriede ( Elfriede Lange ), Porzellanfabrik Retsch & Cie. (?), 20.Jh.
Lange Emma ( Emma Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 19. / 20. Jh.
Lange Erich ( Erich Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 19. Jh.
Lange Erich ( Erich Lange ), Porzellanfabrik H. Lange & Co., 20. Jh.
Lange Ernestine Marie ( Ernestine Marie Lange ), Meißen, 19. Jh.
Lange Ernst ( Ernst Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 19. Jh.
Lange Ernst ( Ernst Lange ), Waldsassen, 20. Jh.
Lange Ernst Fürchtegott ( Ernst Fürchtegott Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 19. Jh.
Lange Ernst I. ( Ernst I. Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 20. Jh.
Lange Ernst II. (?) ( Ernst II. (?) Lange ), Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 20. Jh.
Lange Franz ( Franz Lange ), Arzberg, 20. Jh.
Lange Gustav ( Gustav Lange ), Sorau, 20. Jh.
Lange H. ( H. Lange ), Porzellanmalerei H. Lange, 19. Jh.
Lange Hans Waldemar ( Hans Waldemar Lange ), Selb, 20. Jh.
Lange Heinrich Moritz ( Heinrich Moritz Lange ), Meißen, 19. Jh.
Lange Hermann ( Hermann Lange ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Lange Hermann ( Hermann Lange ), Porzellanfabrik H. Lange & Co., 20. Jh.
Lange Hermann I. ( Hermann I. Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lange Hermann II. (?) ( Hermann II. (?) Lange ), Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lange J. J. ( J. J. Lange ), Prag, 18. / 19. Jh.
Lange Johanne Friederike Ernestine  ( Johanne Friederike Ernestine  Lange ), Meißen, 19. Jh.
Lange Josef Ignaz ( Josef Ignaz Lange ), Steingutfabrik Smichov; K.k. priv. Porzellan- und Tonwarenfabrik Smichov, 18. Jh.
Lange Julius ( Julius Lange ), Porzellanmalerei Julius Lange, 19. / 20. Jh.
Lange Kaj ( Kaj Lange ), Kgl. Porzellanmanufaktur Kopenhagen, 20. Jh.
Lange Karl ( Karl Lange ), Kgl. Porzellanmanufaktur Kopenhagen, 20. Jh.
Lange Karl ( Karl Lange ), Porzellanmalerei Karl Lange, 19. Jh.
Lange Karl Oswald ( Karl Oswald Lange ), Meißen, 19. Jh.
Lange Lina ( Lina Lange ), Schönwald, 20. Jh.
Lange Louise Anna  ( Louise Anna  Lange ), Meißen, 19. Jh.
Lange Max ( Max Lange ), Selb, 20. Jh.
Lange Max ( Max Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 19. Jh.
Lange Max ( Max Lange ), Sorau, 20. Jh.
Lange Otto I. ( Otto I. Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 19. Jh.
Lange Otto II. (?) ( Otto II. (?) Lange ), Meißen, 20. Jh.
Lange Paul ( Paul Lange ), Porzellanmalerei Paul Lange, 20. Jh.
Lange Paul I. ( Paul I. Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 20. Jh.
Lange Paul II. ( Paul II. Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 20. Jh.
Lange Philipp ( Philipp Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 19. / 20. Jh.
Lange Robert ( Robert Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 19. Jh.
Lange Selma (S.) ( Selma (S.) Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 19. / 20. Jh.
Lange Walter I. ( Walter I. Lange ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen; Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen; Staatliche Aktien-Gesellschaft für Baustoffe "Zement" Porzellan-Manufaktur Meißen; VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lange Walter II. (?) ( Walter II. (?) Lange ), Staatliche Aktien-Gesellschaft für Baustoffe "Zement" Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lange Wilhelm ( Wilhelm Lange ), Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther AG (?), 20. Jh.
Lange Wilhelm I. ( Wilhelm I. Lange ), Waldenburg, 20. Jh.
Lange Wilhelm II. ( Wilhelm II. Lange ), Waldenburg, 20. Jh.
Lange Willi ( Willi Lange ), Selb, 20. Jh.
Langelütje Heinrich ( Heinrich Langelütje ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 19. Jh.
Langelütje Theodor Alfred ( Theodor Alfred Langelütje ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?)  , 20. Jh.
Langelund Pia ( Pia Langelund ), Kgl. Porzellanmanufaktur Kopenhagen, 20. Jh.
Langelund Pia ( Pia Langelund ), Kgl. Porzellanmanufaktur Kopenhagen; Atelier Pia Langelund, 20. / 21. Jh.
Langen Johann Georg von ( Johann Georg von Langen ), Fürstenberg, 18. Jh.
Langenbach Josef ( Josef Langenbach ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Langendorf Johann Christian ( Johann Christian Langendorf ), Zerbst, 18. Jh.
Langendorf Johann Christoph Andreas ( Johann Christoph Andreas Langendorf ), Zerbst, 18. Jh.
Langenhan Alexander ( Alexander Langenhan ), Tonwarenfabrik August Heissner Nachf. , 20. Jh.
Langenhau Emil ( Emil Langenhau ), Porzellanmalerei Emil Langenhau (?), 19. Jh.
Langenmantel-Reitzenstein Erna Freifrau von ( Erna Freifrau von Langenmantel-Reitzenstein ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Langenscheid Ida ( Ida Langenscheid ), Porzellanmanufaktur August Roloff, 20. Jh.
Langenscheid Lisa ( Lisa Langenscheid ), Porzellanmanufaktur August Roloff, 20. Jh.
Langer Alfred ( Alfred Langer ), Waldenburg, 20. Jh.
Langer Anna ( Anna Langer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Langer Annemarie ( Annemarie Langer ), Porzellanfabrik Retsch & Cie. (?), 20.Jh.
Langer Ant.(on) ( Ant.(on) Langer ), Porzellanfabrik Richter, Fenkl & Hahn; Porzellanfabrik Fenkl & Langer, 19. / 20. Jh.
Langer Anton ( Anton Langer ), Porzellanwarenhandlung Ant. Langer, 20. Jh.
Langer Anton ( Anton Langer ), Porzellanmalerei Anton Langer, 19. / 20. Jh.
Langer August ( August Langer ), Waldsassen, 20. Jh.
Langer Eduard ( Eduard Langer ), Porzellanmalerei Eduard Langer, 19. Jh.
Langer Elfriede ( Elfriede Langer ), Waldenburg, 20. Jh.
Langer Elke ( Elke Langer ), Porzellanmalerei Elke Langer, 20. / 21. Jh
Langer Else ( Else Langer ), Waldenburg, 20. Jh.
Langer Erich ( Erich Langer ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Langer Ernestine ( Ernestine Langer ), Waldenburg, 20. Jh.
Langer Fritz ( Fritz Langer ), Waldenburg, 20. Jh.
Langer Georg ( Georg Langer ), Waldenburg, 20. Jh.
Langer Gertrud ( Gertrud Langer ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 20. Jh.
Langer Grete ( Grete Langer ), Selb, 20. Jh.
Langer Hans ( Hans Langer ), Porzellan-Manufaktur Geiersthal, Langer & Jahn,
Langer Hans-Joachim ( Hans-Joachim Langer ), Selb, 20. Jh.
Langer Hedwig ( Hedwig Langer ), Porzellanfabrik Retsch & Cie., 20.Jh.
Langer Herbert ( Herbert Langer ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Langer Ignatz ( Ignatz Langer ), Porzellanwarenhandlung Ign. Langer, 20. Jh.
Langer J. Friederike ( J. Friederike Langer ), Meißen, 19. Jh.
Langer Josef ( Josef Langer ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Langer Josef Anton (Joseph) ( Josef Anton (Joseph) Langer ), Wallendorf, 18. Jh.
Langer Julius ( Julius Langer ), Selb, 20. Jh.
Langer Kurt ( Kurt Langer ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Langer Marie ( Marie Langer ), Waldenburg, 20. Jh.
Langer Martha ( Martha Langer ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Langer Max ( Max Langer ), Porzellan-Manufaktur Geiersthal, Langer & Jahn,
Langer Paul ( Paul Langer ), Porzellanmalerei Julius Lange, Inh. Paul Langer, 20. Jh.
Langer R. ( R. Langer ), Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen (?), 20. Jh.
Langer Roswitha ( Roswitha Langer ), Porzellanfabrik Retsch & Cie. (?), 20.Jh.
Langer Sigrid ( Sigrid Langer ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Langer Willy ( Willy Langer ), Selb, 20. Jh.
Langert  (  Langert ), Porzellanfabrik Hertwig & Co.; Porzellanfabrik Limbach AG, 20. Jh.
Langet Hector ( Hector Langet ), Sèvres, 19. Jh.
Langford Alfred ( Alfred Langford ), Coalport, 20. Jh.
Langford George ( George Langford ), Coalport, 19. Jh.
Langgemach Anna Marie ( Anna Marie Langgemach ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 19. Jh.
Langgemach August Moritz ( August Moritz Langgemach ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen, 19. Jh.
Langgut Adolf ( Adolf Langgut ), Selb, 20. Jh.
Langguth  (  Langguth ), Selb, 20. Jh.
Langguth  (  Langguth ), Kloster Veilsdorf, 18. Jh.
Langguth Albin ( Albin Langguth ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 19. / 20. Jh.
Langguth Carl ( Carl Langguth ), Porzellanfabrik Leibe & Hofmann, 19. JH.
Langguth Emil ( Emil Langguth ), Selb, 20. Jh.
Langguth Emilie ( Emilie Langguth ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 20. Jh.
Langguth Franz ( Franz Langguth ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG; Porzellanfabrik Rosenthal AG, 20. Jh.
Langguth Julius ( Julius Langguth ), Suhl, 19. / 20. Jh.
Langguth Wilhelm ( Wilhelm Langguth ), Porzellanfabrik zu Kloster Veilsdorf AG, 19. / 20. Jh.
Langhamer Joseph ( Joseph Langhamer ), Wien, 19. Jh.
Langhammer  (  Langhammer ), Porzellanmalinstitut Carl Schmidt, 19. Jh.
Langhammer Alice ( Alice Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhammer Anna I. ( Anna I. Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhammer Anna II. ( Anna II. Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Langhammer Anton ( Anton Langhammer ), Meißen, 19. Jh.
Langhammer Dominik ( Dominik Langhammer ), Pirkenhammer, 19. Jh.
Langhammer Franz ( Franz Langhammer ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Chodau, 20. Jh.
Langhammer Franz ( Franz Langhammer ), Porzellanschmelzmalerei Franz Langhammer, 20. Jh.
Langhammer Franz ( Franz Langhammer ), Schlaggenwald, 19. Jh.
Langhammer Gabriela ( Gabriela Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Langhammer Hermine ( Hermine Langhammer ), EPIAG Porzellanfabrik Altrohlau , 20. Jh.
Langhammer Hilde ( Hilde Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhammer Johann ( Johann Langhammer ), Porzellanmaler-Institut Karl Schmidt, 19. Jh.
Langhammer Johann Georg ( Johann Georg Langhammer ), Pirkenhammer, Klösterle, 19. Jh.
Langhammer Josef I. (?) ( Josef I. (?) Langhammer ), Selb, 20. Jh.
Langhammer Josef II. (Joseph) ( Josef II. (Joseph) Langhammer ), Selb, 20. Jh.
Langhammer Josef III. (?) ( Josef III. (?) Langhammer ), Porzellanfabrik Krautheim & Adelberg, 20. Jh.
Langhammer Joseph ( Joseph Langhammer ), Wien, 19. Jh.
Langhammer Katharina ( Katharina Langhammer ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Langhammer Marie ( Marie Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhammer Rudolf ( Rudolf Langhammer ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?); Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen (?), 20. Jh.
Langhammer Rudolf ( Rudolf Langhammer ), Porzellanfabrik Heinrich & Co., 20. Jh.
Langhammer Theod.(or) ( Theod.(or) Langhammer ), Porzellanfabrik Gebr. Benedikt AG, 20. Jh.
Langhammer Theodor I. ( Theodor I. Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhammer Theodor II. ( Theodor II. Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Langhammer Waltraud ( Waltraud Langhammer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhans Albert ( Albert Langhans ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Langhans Angela, Frau ( Angela, Frau Langhans ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhans Anna ( Anna Langhans ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhans Anna I. ( Anna I. Langhans ), EPIAG Porzellanfabrik Dallwitz, 20. Jh.
Langhans Anna II. ( Anna II. Langhans ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Langhans Anna, Frau ( Anna, Frau Langhans ), Porzellanfabrik Heinzmann, Apfelbeck & Langl, 20. Jh.
Langhans Doris ( Doris Langhans ), Porzellanfabrik Rudolf Kämpf GmbH, 20. Jh.
Langhans Emma ( Emma Langhans ), EPIAG Porzellanfabrik Elbogen, 20. Jh.
Langhans Ernst ( Ernst Langhans ), EPIAG Zentrale, 20. Jh.
Langhans Ferdinand ( Ferdinand Langhans ), Gießhübl; Pirkenhammer, 19. Jh.
Langhans Gertrud ( Gertrud Langhans ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Langhans Hermine ( Hermine Langhans ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhans Hilda ( Hilda Langhans ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhans Ida ( Ida Langhans ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langhans Marie ( Marie Langhans ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Langhauer Alice ( Alice Langhauer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langheim Rudolf ( Rudolf Langheim ), Fürstenberg AG, 20. Jh.
Langheinrich Emma ( Emma Langheinrich ), EPIAG Porzellanfabrik Dallwitz, 20. Jh.
Langheinrich Georg ( Georg Langheinrich ), Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Langheinrich Georg ( Georg Langheinrich ), Wunsiedel, 20.Jh.
Langheinrich Richard ( Richard Langheinrich ), Selb, 20. Jh.
Langheinrich Wally ( Wally Langheinrich ), Kirchenlamitz, 20. Jh.
Langhof Adolf ( Adolf Langhof ), EPIAG, 20. Jh.
Langhof Lina ( Lina Langhof ), Kgl. Porzellan-Manufaktur Meißen (?) , 19. Jh.
Langignard J. B. ( J. B. Langignard ), Chantilly, 18. Jh.
Langkammer (?) Julie ( Julie Langkammer (?) ), Porzellanfabrik Haas & Czjzek AG, Betrieb Schlaggenwald, 20. Jh.
Langl Heinrich (Jind ich), Dr. ( Heinrich (Jind ich), Dr. Langl ), Porzellanfabrik J. S. Maier & Co.; Porzellanfabrik Heinzmann, Apfelbeck & Langl, 20. Jh.
Langlacé Jean-Baptiste-Gabriel ( Jean-Baptiste-Gabriel Langlacé ), Sèvres, 19. Jh.
Langlade  (  Langlade ), Sèvres, 20. Jh.
Langlais Alfred ( Alfred Langlais ), Sèvres, 20. Jh.
Langle  (  Langle ), Porzellanfabrik Poinsot et Langle, 19. / 20. Jh.
Langle  (  Langle ), Porzellanfabrik Barny Rigoni et Langle, 19. / 20. Jh.
Langle  (  Langle ), Atelier Langle et Cie., 19. Jh.
Langle  (  Langle ), Porzellanmanufaktur Langle et Poinsot; Porzellanmanufaktur Langle, 19. / 20. Jh.
Langle Pierre Jean Victor Amable ( Pierre Jean Victor Amable Langle ), Sèvres, 19. Jh.
Langlet Héctor ( Héctor Langlet ), Sèvres, 19. Jh.
Langley Leonard ( Leonard Langley ), Porzellanmanufaktur Doulton, 19. / 20. Jh.
Langlois Amélie ( Amélie Langlois ), Atelier Amélie Langlois, 19. Jh.
Langlois Blanche ( Blanche Langlois ), Atelier Blanche Langlois, 19. Jh.
Langlois F. ( F. Langlois ), Isigny; Moncloa, 19. Jh.
Langlois Frédéric ( Frédéric Langlois ), Porzellanmanufaktur Joachim Langlois ("Manufacture Impériale et Royale de l'Impéatrice"), 19. Jh.
Langlois Jenny ( Jenny Langlois ), Porzellanmanufaktur Joachim Langlois ("Manufacture Impériale et Royale de l'Impéatrice"), 19. Jh.
Langlois Joachim ( Joachim Langlois ), Sèvres; Porzellanmanufaktur Joachim Langlois ("Manufacture Impériale et Royale de l'Impéatrice"), 19. Jh.
Langlois Joëlle ( Joëlle Langlois ), Sèvres, 20. Jh.
Langlois Michel-Nicolas-Eustache-Hyacinthe-Polyclès ( Michel-Nicolas-Eustache-Hyacinthe-Polyclès Langlois ), Sèvres, 19. Jh.
Langlois Nicolas-Clément ( Nicolas-Clément Langlois ), Sceaux, 18. Jh.
Langlois Paul ( Paul Langlois ), Sèvres, 19. Jh.
Langlois Sophie ( Sophie Langlois ), Porzellanmanufaktur Joachim Langlois ("Manufacture Impériale et Royale de l'Impéatrice"), 19. Jh.
Langlois Vve. ( Vve. Langlois ), Porzellanmanufaktur Joachim Langlois ("Manufacture Impériale et Royale de l'Impéatrice"), 19. Jh.
Langlois Yvette ( Yvette Langlois ), Porzellanmanufaktur Joachim Langlois ("Manufacture Impériale et Royale de l'Impéatrice"), 19. Jh.
Langmann Hans ( Hans Langmann ), Selb, 20. Jh.
Langmeyer Josef ( Josef Langmeyer ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langner  (  Langner ), Selb, 20. Jh.
Langner Agnes ( Agnes Langner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Langner Christel ( Christel Langner ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen; Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen GmbH, 20. Jh.
Langner Editha ( Editha Langner ), Waldenburg, 20. Jh.
Langner Ernestine ( Ernestine Langner ), Selb, 20. Jh.
Langner Franz ( Franz Langner ), Schumann & Schreider, Porzellanfabrik Schwarzenhammer GmbH (?), 20. Jh.
Langner Fritz ( Fritz Langner ), Waldenburg, 20. Jh.
Langner Heinz ( Heinz Langner ), Selb, 20. Jh.
Langner Hermann ( Hermann Langner ), Selb, 20. Jh.
Langner Irene ( Irene Langner ), Waldenburg, 20. Jh.
Langner Irmgard ( Irmgard Langner ), Marktredwitz, 20. Jh.
Langner Josef ( Josef Langner ), Selb, 20. Jh.
Langner Joseph ( Joseph Langner ), Porzellanfabrik Krautheim & Adelberg, 20. Jh.
Langner Joseph (Josef) ( Joseph (Josef) Langner ), Porzellanfabrik Krautheim & Adelberg, 20. Jh.
Langner Karl ( Karl Langner ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Langner Kurt ( Kurt Langner ), Tirschenreuth, 20. Jh.
Langner Willi (Willy) ( Willi (Willy) Langner ), Porzellanfabrik Krautheim & Adelberg, 20. Jh.
Langnickel Alfred ( Alfred Langnickel ), Porzellanfabrik Schönwald, Zweigniederlassung der Porzellanfabrik Kahla, 20. Jh.
Langot  (  Langot ), Sèvres, 18. Jh.
Langrock Friedrich Wilhelm ( Friedrich Wilhelm Langrock ), Porzellanfabrik Schlegelmilch (Suhl), 19. Jh.
Langry  (  Langry ), Atelier Langry, 19. Jh.
Langry fils ( fils Langry ), Sèvres, 19. Jh.
Langry I.  ( I.  Langry ), Sèvres, 19. Jh.
Langry II. (?) ( II. (?) Langry ), Sèvres, 19. Jh.
Langs Josef ( Josef Langs ), Waldenburg, 20. Jh.
Langsam Ignaz ( Ignaz Langsam ), Budapest, 19. Jh.
Langsch Hans-Peter ( Hans-Peter Langsch ), Alka Porzellanfabriken Alboth & Kaiser KG; Porzellan Design Bad Staffelstein GmbH & Co.KG; Porzellanmanufaktur Goebel GmbH, 20. / 21. Jh
Langstein Karl ( Karl Langstein ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer; Altrohlauer Porzellanfabriken AG, Abt. der Porzellanfabrik C.M. Hutschenreuther, 20. Jh.
Langsteiner Georg ( Georg Langsteiner ), Wunsiedel, 20.Jh.
Langwieser Sebastian ( Sebastian Langwieser ), Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. AG, 20. Jh.
Lannoy Pierre ( Pierre Lannoy ), Chantilly, 18. Jh.
Lanny Auguste ( Auguste Lanny ), Sèvres, 20. Jh.
Lanquetot Marie Louise Madeleine ( Marie Louise Madeleine Lanquetot ), Sèvres, 20. Jh.
Lantara (dit) Simon Mathurin ( Simon Mathurin Lantara (dit) ), Sèvres, 18. Jh.
Lanteri Pierre ( Pierre Lanteri ), Sèvres, 20. Jh.
Lanternier  (  Lanternier ), Atelier Lanternier et Breuil, 19. Jh.
Lanternier  (  Lanternier ), Porzellanfabrik Lanternier et Breuil; Porzellandabrik Langle et Poinsot, 19. / 20. Jh.
Lanternier  (  Lanternier ), Atelier Lanternier, 19. Jh.
Lanternier Alfred ( Alfred Lanternier ), Porzellanfabrik A. Lanternier et Cie.; Porzellanfabrik Lanternier & Cie., 20. Jh.
Lanternier Alfred ( Alfred Lanternier ), Wedgewood; Atelier Lanternier A. (et Cie.), 19. / 20. Jh.
Lanternier Frédéric ( Frédéric Lanternier ), Exporthandlung Frédéric Lanternier; Porzellanhandlung Lanternier & Breuil, 20. Jh.
Lantz Johann Wilhelm ( Johann Wilhelm Lantz ), Straßburg; Frankenthal, Tournai (?); Ludwigsburg , 18. Jh.
Lantzin Maria Magdalena ( Maria Magdalena Lantzin ), Frankenthal, 18. Jh.
Lantzsch Hedwig ( Hedwig Lantzsch ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lantzsch Margarete ( Margarete Lantzsch ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 20. Jh.
Lanz Anna ( Anna Lanz ), Selb, 20. Jh.
Lanz Johann Wilhelm ( Johann Wilhelm Lanz ), Straßburg; Frankenthal, Tournai (?); Ludwigsburg , 18. Jh.
Lanz Marie ( Marie Lanz ), Altrohlauer Porzellanfabriken AG, vormals Moritz Zdekauer, 20. Jh.
Lanz-Blösch Laure, Frau ( Laure, Frau Lanz-Blösch ), Werkstatt Laure Lanz-Blösch, 19. Jh.
Lanzenberger Constantin ( Constantin Lanzenberger ), Porzellanmalerei Constantin Lanzenberger, 19. jh.
Laoust André Louis Adolphe ( André Louis Adolphe Laoust ), Sèvres, 19. / 20. Jh.
Lapène Marie, Mlle ( Marie, Mlle Lapène ), Atelier Marie Lapène, 19. Jh.
Laperrière Adèle-Jeanne, Comtesse de ( Adèle-Jeanne, Comtesse de Laperrière ), Atelier Adèle-Jeanne Comtesse de Laperrière, 19. Jh.
Lapeyre Francine ( Francine Lapeyre ), Sèvres, 20. Jh.
Lapeyre Louis Pierre Alexandre ( Louis Pierre Alexandre Lapeyre ), Sèvres, 20. Jh.
Lapeyronie Vincent ( Vincent Lapeyronie ), Sèvres, 20. / 21. Jh.
Lapf F. ( F. Lapf ), Porzellanmalerei-Institut Carl Schmidt, 19. Jh.
Lapierre  (  Lapierre ), Sèvres, 18. Jh.
Lapierre Achille Constant ( Achille Constant Lapierre ), Sèvres, 19. Jh.
Lapierre Auguste Louis, fils ( Auguste Louis, fils Lapierre ), Sèvres, 19. Jh.
Lapierre Charles Edouard ( Charles Edouard Lapierre ), Sèvres, 19. Jh.
Lapierre Charles Louis ( Charles Louis Lapierre ), Sèvres, 19. Jh.
Lapierre Louis Marie, père ( Louis Marie, père Lapierre ), Sèvres, 19. Jh.
Lapierre Madeleine Julie, Mme ( Madeleine Julie, Mme Lapierre ), Sèvres, 18. / 19. Jh.
Lapierre de Meudon  (  Lapierre de Meudon ), Sèvres, 18. Jh.
Lapin Pjotr Prokofjewitsch ( Pjotr Prokofjewitsch Lapin ), Lapin, 19. Jh.
Lapland Pietro ( Pietro Lapland ), Doccia, 19. Jh.
Laplange Henri ( Henri Laplange ), Atelier Henri Laplange, 20. Jh.
Laplointe Jeanne, Mlle ( Jeanne, Mlle Laplointe ), Atelier Jeanne Laplointe, 19. Jh.
Laporte  (  Laporte ), Porzellanfabrik Hijos de J. Girault Laporta, 19.Jh.
Laporte Annie ( Annie Laporte ), Sèvres, 20. Jh.
Laporte F. Ch. de ( F. Ch. de Laporte ), Fürstenberg, 18. Jh.
Laporte Jacques ( Jacques Laporte ), Chantilly, 18. Jh.
Laporte Raymond ( Raymond Laporte ), Porzellanfabrik Henri (Henry) Ardant & Cie; Porzellanfabrik Ardant & Laporte, 19. Jh.
Laporte Raymond ( Raymond Laporte ), Porzellanfabrik Ardant Henri et Cie., 19. Jh.
Laporte Blairsky Léo ( Léo Laporte Blairsky ), Sèvres, 20. Jh.
Lapp Johann Friedrich ( Johann Friedrich Lapp ), Suhl, 19. Jh.
Laprade Pierre ( Pierre Laprade ), Sèvres, 20. Jh.
Laqua Gustav ( Gustav Laqua ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Laqua Heinrich ( Heinrich Laqua ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Laqua Martha ( Martha Laqua ), Porzellanfabrik Königszelt AG, 20. Jh.
Laqua Paul ( Paul Laqua ), Porzellanfabrik Schirnding AG, 20. Jh.
Laqua Paul ( Paul Laqua ), Waldenburg, 20. Jh.
Larble  (  Larble ), Chantilly, 18. Jh.
Larche Raoul ( Raoul Larche ), Sèvres, 19. / 20. Jh.
Larchevêque  (  Larchevêque ), Société de Porcelaine de Sologne Lamotte Larchevêque, 20. Jh.
Larchevêque  (  Larchevêque ), Atelier Larchevêque, 20. Jh.
Larchevêque  (  Larchevêque ), Atelier Larchevêque , 20. Jh.
Larchevêque Ach. ( Ach. Larchevêque ), Larchevêque, 20. Jh.
Larchevêque Ach. ( Ach. Larchevêque ), Société de Porcelaine de Sologne Lamotte Larchevêque, 20. Jh.
Larchevêque Alexis ( Alexis Larchevêque ), Porzellanfabrik Larchevêque, 19. Jh.
Larchevêque André ( André Larchevêque ), Société de Porcelaine de Sologne Lamotte Larchevêque, 20. Jh.
Larchevêque André-Louis ( André-Louis Larchevêque ), Porzellanfabrik Larchevêque, 20. Jh.
Larchevêque Estelle, Mlle ( Estelle, Mlle Larchevêque ), Sèvres, 20. / 21. Jh.
Larchevêque J. ( J. Larchevêque ), Porzellanfabrik Larchevêque J. et Régnier, 20. Jh.
Larchevêque M. ( M. Larchevêque ), Porzellanfabrik Larchevêque Marc et Cie., 20. Jh.
Larchevêque Marc ( Marc Larchevêque ), Porzellanfabrik Larchevêque, 19. / 20. Jh.
Larchevêque Pierre ( Pierre Larchevêque ), Porzellanfabrik Larchevêque, 20. Jh.
Larchevêque Pierre ( Pierre Larchevêque ), Porzellanfabrik Larchevêque Pierre, 20. Jh.
Larchevêque Pierre-Alexis aîné ( Pierre-Alexis aîné Larchevêque ), Porzellanfabrik Larchevêque Pierre-Alexis aîné, 19. Jh.
Larchevêque Vve ( Vve Larchevêque ), Atelier Larchevêque Vve, 20. Jh.
Larcombe Percy ( Percy Larcombe ), Royal Crown Derby, 20. Jh.
Lardin Pierre ( Pierre Lardin ), Sèvres, 20. Jh.
Lardy Lucien ( Lucien Lardy ), Coalport, 19. / 20. Jh.
Larisch Erich ( Erich Larisch ), Waldenburg, 20. Jh.
Larisch Herbert ( Herbert Larisch ), Waldenburg, 20. Jh.
Larisch Karin ( Karin Larisch ), Porzellanmanufaktur Rudolf Lorenz & Sohn KG, 21. Jh,
Larivière Charles Philippe Auguste de ( Charles Philippe Auguste de Larivière ), Sèvres, 19. Jh.
Larmet Maurice ( Maurice Larmet ), Sèvres, 20. Jh.
Laroche Edme ( Edme Laroche ), Sceaux, 18. Jh.
Laroche Elisabeth, Mme ( Elisabeth, Mme Laroche ), Sèvres, 18. Jh.
Laroche Jacques François Louis de ( Jacques François Louis de Laroche ), Sèvres, 18. / 19. Jh.
Laroche Mme ( Mme Laroche ), Sèvres, 18. Jh.
Laroche  de ( de Laroche  ), Sèvres, 18. / 19. Jh.
Laronde Antoine ( Antoine Laronde ), Saint-Cloud, 18. Jh.
Larpent Gabriel ( Gabriel Larpent ), Atelier Gabriel Larpent, 19. Jh.
Larpent Y. ( Y. Larpent ), Atelier Y. Larpent, 20. Jh.
Larra  (  Larra ), Atelier Larra, 19. Jh.
Larramendy Marie ( Marie Larramendy ), Sèvres, 20. Jh.
Lars Kim ( Kim Lars ), Kgl. Porzellanmanufaktur Kopenhagen; Atelier Pia Langelund, 21. Jh.
Larsen Hans ( Hans Larsen ), Kopenhagen, 18. Jh.
Larsen Jenny ( Jenny Larsen ), Manufaktur Bing & Grøndahl, 20. Jh.
Larsen Johannes ( Johannes Larsen ), Manufaktur Bing & Gröndahl, 20. Jh.
Larsen Lars Peter ( Lars Peter Larsen ), Kopenhagen, 19. Jh.
Larsen Ove ( Ove Larsen ), Manufaktur Bing & Grøndahl, 20. Jh.
Larsen Peter Thorvald Kristiansen ( Peter Thorvald Kristiansen Larsen ), Manufaktur Bing & Grøndahl, 20. Jh.
Larsen Thorwald ( Thorwald Larsen ), Manufaktur Bing & Grøndahl, 20. Jh.
Larsen  Peder ( Peder Larsen  ), Kopenhagen, 18. / 19. Jh.
Larson Carl ( Carl Larson ), Manufaktur Bing & Grøndahl, 19. / 20. Jh.
Larson Gunnar ( Gunnar Larson ), Gustavsbergs Porslinsfabrik, 20. Jh.
Larson Lisa ( Lisa Larson ), Rosenthal AG, 20. Jh.
Larson Lisa ( Lisa Larson ), Gustavsbergs Porslinsfabrik; Rosenthal AG; Keramikstudion Gustavsberg, 20. Jh.
Larsonneur Marie, Mlle ( Marie, Mlle Larsonneur ), Atelier Larsonneur Marie, 19. Jh.
Larsson Carl ( Carl Larsson ), Manufaktur Bing & Grøndahl, 20. Jh.
Larsson Lisa ( Lisa Larsson ), Porzellanmanufaktur Rörstrand; Studio Lisa Larsson, 21. Jh.
Larthe  (  Larthe ), Atelier Larthe, 19. Jh.
Larue Jean Denis ( Jean Denis Larue ), Sèvres, 18. Jh.
Larue Louis Felix de ( Louis Felix de Larue ), Sèvres, 18. Jh.
Lasalle Jean Baptiste (?) ( Jean Baptiste (?) Lasalle ), Sèvres, 18. Jh.
Lasalle Louis Antoine (?) ( Louis Antoine (?) Lasalle ), Sèvres, 18. Jh.
Lasalvary M. ( M. Lasalvary ), Atelier M. Lasalvary; Atelier Lasalvary et Depierrefiche, 20. Jh.
Lasantina  (  Lasantina ), Sèvres, 19. Jh.
Lascaux  (  Lascaux ), Atelier Lascaux, 20. Jh.
Laschka Anna ( Anna Laschka ), Selb, 20. Jh.
Lashai Farideh ( Farideh Lashai ), Rosenthal AG, 20. Jh.
Laske Alfred ( Alfred Laske ), Porzellanfabrik Königszelt AG (?), 20. Jh.
Lasnier  (  Lasnier ), Atelier Lasnier et Bressy, 19. Jh.
Lasnier Marthe-Mathilde, Mlle ( Marthe-Mathilde, Mlle Lasnier ), Atelier M.-M. Lasnier, 19. Jh.
Lassagne  (  Lassagne ), Ets. Lassagne, 19. Jh.
Lasserre  (  Lasserre ), Sèvres, 20. Jh.
Lasserre Firmin ( Firmin Lasserre ), Sèvres, 20. Jh.
Lasserre Henry Joseph ( Henry Joseph Lasserre ), Sèvres, 19. / 20. Jh.
Lassia Jean-Joseph ( Jean-Joseph Lassia ), Porzellanmanufaktur Hannong et Lassia; Porzellanmanufaktur Lassia, 18. Jh.
Laßmann Paul ( Paul Laßmann ), VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen , 20. Jh.
La tovi ka Ji i ( Ji i La tovi ka ), Lessau (Lesov); Neurohlau (Nová Role); Altrohlau (Stará Role); Karlovarsk  porcelán a.s. (Karlsbader Porzellan AG), Porcela Plus a.s.; Dallwitz (Dalovice), 20. / 21. Jh.
Latache Ernestine, Mme ( Ernestine, Mme Latache ), Sèvres, 19. Jh.
Latache Étienne ( Étienne Latache ), Sèvres, 19. Jh.
Latham John ( John Latham ), Worcester; Nantgraw; Coalport; Porzellanmanufaktur Minton; Studio John Latham, 19. Jh.
Latham Richard S. ( Richard S. Latham ), Porzellanfabrik Rosenthal AG; Porzellanfabrik Thomas, 20. Jh.
Lather Percy ( Percy Lather ), Royal Crown Derby, 20. Jh.
Latierce  (  Latierce ), Arras, 19. Jh.
Latierce  (  Latierce ), Porzellanwerkstatt Latierce, 19. Jh.
Latilli Nicola ( Nicola Latilli ), Porzellanmanufaktur Ferdinand IV. , 18. Jh.
Latournée Barthelemy ( Barthelemy Latournée ), Sèvres, 18. / 19. Jh.
Latournée Louis, fils ( Louis, fils Latournée ), Sèvres, 19. Jh.
Latournée Nicolas François ( Nicolas François Latournée ), Sèvres, 18. / 19. Jh.
Latouville  (  Latouville ), Porzellanfabrik (?) Latouville et Cie., 19. Jh.
Latreille  (  Latreille ), Sèvres , 18. Jh.
Latrille  (  Latrille ), Porzellanfabrik Meyze, 19. Jh.
Latrille  (  Latrille ), Porzellanfabrik (?) Latrille, Latrille et fils, 19. Jh.
Latrille  (  Latrille ), Porzellanmanufaktur Latrille frères, 19. / 20. Jh.
Latrille F. ( F. Latrille ), Porzellanmanufaktur Ruaud; Porzellanmanufaktur Latrille et Cie, 19. Jh.
Latrufffe-Colombe Marie, Mme (Vve) ( Marie, Mme (Vve) Latrufffe-Colombe ), Atelier Marie Latrufffe-Colombe, 19. Jh.
Latt Hans ( Hans Latt ), KPM Berlin, 19. / 20. Jh.
Lattermann E. ( E. Lattermann ), Porzellanmalerei E. Lattermann, 19. Jh.
Latteur Monique Lucienne ( Monique Lucienne Latteur ), Sèvres, 20. Jh.